احمد پیرزاده

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: پیرزاده تاریخ تولد: 1332
محل تولد: درگز استان: خراسان حوزه انتخابیه: درگز
آراء ماخوذه: 15628 کل آراء: 35631 درصد آرا : 43/8
نام: احمد
نام خانوادگی: پیرزاده
تاریخ تولد: 1332
محل تولد: درگز
استان: خراسان
حوزه انتخابیه: درگز
آراء ماخوذه: 15628
کل آراء: 35631
درصد آرا : 43/8
احمد پیرزاده

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:364997!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون