احمد ناطق نوری

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: ناطق نوری تاریخ تولد: 1316 حوزه انتخابیه: نور و محمودآباد
نام: احمد
نام خانوادگی: ناطق نوری
حوزه انتخابیه: نور و محمودآباد
احمد ناطق نوری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365202!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون