احمد مرادی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: مرادی تاریخ تولد: 1344
محل تولد: چناران استان: خراسان حوزه انتخابیه: چنارن و بینالود
آراء ماخوذه: 30411 کل آراء: 53466 درصد آرا : 56/8
نام: احمد
نام خانوادگی: مرادی
تاریخ تولد: 1344
محل تولد: چناران
استان: خراسان
حوزه انتخابیه: چنارن و بینالود
آراء ماخوذه: 30411
کل آراء: 53466
درصد آرا : 56/8
احمد مرادی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:365169!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون