احمد عزیزی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: عزیزی تاریخ تولد: 1322
محل تولد: قزوین استان: زنجان حوزه انتخابیه: قزوین
آراء ماخوذه: 93287 کل آراء: 187914 درصد آرا : 49/4
نام: احمد
نام خانوادگی: عزیزی
تاریخ تولد: 1322
محل تولد: قزوین
استان: زنجان
حوزه انتخابیه: قزوین
آراء ماخوذه: 93287
کل آراء: 187914
درصد آرا : 49/4
احمد عزیزی

اعضای هیات رئیسه

دوره سوم_سال اول
دوره سوم_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:266094!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون