احمد خاص-احمدی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: خاص-احمدی تاریخ تولد: 1337 حوزه انتخابیه: تربت-جام-تایباد-و-باخرز
نام: احمد
نام خانوادگی: خاص-احمدی
حوزه انتخابیه: تربت-جام-تایباد-و-باخرز
احمد خاص-احمدی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226556!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون