احمد توکلی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: توکلی تاریخ تولد: 1330
محل تولد: بهشهر استان: مازندران حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
آراء ماخوذه: 27850 کل آراء: 55405 درصد آرا : 50/2
نام: احمد
نام خانوادگی: توکلی
تاریخ تولد: 1330
محل تولد: بهشهر
استان: مازندران
حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
آراء ماخوذه: 27850
کل آراء: 55405
درصد آرا : 50/2
احمد توکلی

اعضای هیات رئیسه

دوره اول_سال اول
دوره اول_سال اول

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:362956!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون