احمد امیرآبادی فراهانی

مشخصات

نام: احمد نام خانوادگی: امیرآبادی فراهانی تاریخ تولد: 1352 حوزه انتخابیه: قم
نام: احمد
نام خانوادگی: امیرآبادی فراهانی
حوزه انتخابیه: قم
احمد امیرآبادی فراهانی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268687!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون