احمدعلی مقیمی

مشخصات

نام: احمدعلی نام خانوادگی: مقیمی تاریخ تولد: 1336 حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
نام: احمدعلی
نام خانوادگی: مقیمی
حوزه انتخابیه: بهشهر نکا و گلوگاه
احمدعلی مقیمی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268902!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون