ابوالقاسم رزاقی

مشخصات

نام: ابوالقاسم نام خانوادگی: رزاقی تاریخ تولد: 1331 حوزه انتخابیه: تنکابن رامسر و عبّاسآباد
نام: ابوالقاسم
نام خانوادگی: رزاقی
حوزه انتخابیه: تنکابن رامسر و عبّاسآباد
ابوالقاسم رزاقی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265698!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون