ابوالفضل شکوری

مشخصات

نام: ابوالفضل نام خانوادگی: شکوری تاریخ تولد: 1334 حوزه انتخابیه: زنجان-و-طارم
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: شکوری
حوزه انتخابیه: زنجان-و-طارم
ابوالفضل شکوری

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:226615!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون