ابوالفضل ابوترابی

مشخصات

نام: ابوالفضل نام خانوادگی: ابوترابی تاریخ تولد: 1355 حوزه انتخابیه: نجفآباد تیران و کرون
نام: ابوالفضل
نام خانوادگی: ابوترابی
حوزه انتخابیه: نجفآباد تیران و کرون
ابوالفضل ابوترابی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:268663!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون