ابراهیم جمال یوسفی دشتی

مشخصات

نام: ابراهیم نام خانوادگی: جمال یوسفی دشتی تاریخ تولد: 1318 حوزه انتخابیه: رودباران
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: جمال یوسفی دشتی
حوزه انتخابیه: رودباران
ابراهیم جمال یوسفی دشتی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265643!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر