آتور خنانشو

مشخصات

نام: آتور نام خانوادگی: خنانشو تاریخ تولد: 1320 حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
نام: آتور
نام خانوادگی: خنانشو
حوزه انتخابیه: مسیحیان آشوری و کلدانی
آتور خنانشو

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:265671!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

شفافیت

بیشتر