مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره دهم
1/0 (2)

احمد مازنی  

احمد مازنی
نام:احمد ,نام خانوادگی: مازنی
حوزه انتخابیه: تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس
عضویت در کمیسیون: فرهنگی

برنامه، بودجه و محاسبات - تدوین آئین نامه داخلی مجلس
سیرجان
شهباز حسن پور بیگلری
کرمان
Parameter:100868!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها