مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

الیاس نادران  

الیاس نادران
نام:الیاس,نام خانوادگی: نادران
حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
تاریخ تولد: 1334
محل تولد:شاهرود
میزان رای:268133
کل آرا: 1126489
درصد آرا:23/80
مرحله انتخاب: مرحلة دوم
میزان تحصیلات: دکترای تخصصی
عضویت در کمیسیون: کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال اول)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال دوم)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال سوم)+کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی(سال دوم)+کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی(سال سوم)

نایب رئیس اول

نائب رئیس دوم

دبیر دوم

عضو


ایران ارمنستان
ایران اوکراین
ایران بلاروس
ایران تاجیکستان
ایران قرقیزستان
تهران
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
کمیسیون اجتماعی(سال اول)
کمیسیون اجتماعی(سال دوم)
کمیسیون اجتماعی(سال سوم)
Parameter:268919!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها