مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

ارسلان فتحی‌پور  

ارسلان فتحی‌پور
نام:ارسلان,نام خانوادگی: فتحی‌پور
حوزه انتخابیه: کلیبر، خداآفرین و هوراند
تاریخ تولد: 1344
محل تولد:تبریز
میزان رای:29879
کل آرا: 63041
درصد آرا:47/39
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
عضویت در کمیسیون: کمیسیون اقتصادی(سال اول)+کمیسیون اقتصادی(سال دوم)+کمیسیون اقتصادی(سال سوم)+کمیسیون تحقیق(سال اول)+کمیسیون تحقیق(سال چهارم)+کمیسیون تحقیق(سال دوم)+کمیسیون تحقیق(سال سوم)
عضویت در گروههای دوستی:ایران الجزایر+ایران سنگاپور+ایران کنگو+ایران لیبی+ایران نیجر

عضو


ایران ارمنستان
ایران اوکراین
ایران بلاروس
ایران تاجیکستان
ایران قرقیزستان
تهران
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
کمیسیون اجتماعی(سال اول)
کمیسیون اجتماعی(سال دوم)
کمیسیون اجتماعی(سال سوم)
Parameter:268856!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها