مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

احمد جباری  

احمد جباری
نام:احمد,نام خانوادگی: جباری
حوزه انتخابیه: بندر لنگه، بستک و پارسیان
تاریخ تولد: 1346
محل تولد:بندر لنگه
میزان رای:52764
کل آرا: 103609
درصد آرا:38/34
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: کارشناسی
عضویت در کمیسیون: کمیسیون عمران(سال اول)+کمیسیون عمران(سال دوم)+کمیسیون عمران(سال سوم)+کمیسیون تحقیق(سال اول)+کمیسیون تحقیق(سال چهارم)+کمیسیون تحقیق(سال دوم)+کمیسیون تحقیق(سال سوم)
عضویت در فراکسیون: فراکسیون گمرک جمهوری اسلامی ایران+فراکسیون اهل سنت
عضویت در گروههای دوستی:ایران اکوادر+ایران بولیوی+ایران کلمبیا

عضو

منشی


ایران ارمنستان
ایران اوکراین
ایران بلاروس
ایران تاجیکستان
ایران قرقیزستان
تهران
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
کمیسیون اجتماعی(سال اول)
کمیسیون اجتماعی(سال دوم)
کمیسیون اجتماعی(سال سوم)
Parameter:268726!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها