مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی»نمایندگان»دوره نهم
0/0 (0)

احمد امیرآبادی فراهانی  

احمد امیرآبادی فراهانی
نام:احمد,نام خانوادگی: امیرآبادی فراهانی
حوزه انتخابیه: قم
تاریخ تولد: 1352
محل تولد:امیرآباد
میزان رای:147765
کل آرا: 414865
درصد آرا:36/61
مرحله انتخاب: مرحلة اول
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
عضویت در کمیسیون: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی(سال اول)+کمیسیون اصل نودم قانون اساسی(سال دوم)+کمیسیون اصل نودم قانون اساسی(سال سوم)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال اول)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال دوم)+کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات(سال سوم)
عضویت در فراکسیون: فراکسیون کریمه اهل بیت(ع)+فراکسیون مدیریت شهری و روستایی
عضویت در گروههای دوستی:ایران آذربایجان+ایران ازبکستان+ایران ترکمنستان+ایران روسیه+ایران قزاقستان

سخنگو

عضو

منشی


ایران ارمنستان
ایران اوکراین
ایران بلاروس
ایران تاجیکستان
ایران قرقیزستان
تهران
تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
کمیسیون اجتماعی(سال اول)
کمیسیون اجتماعی(سال دوم)
کمیسیون اجتماعی(سال سوم)
Parameter:268687!model&53 -LayoutId:53 LayoutNameالگوی متنی کل و نماینده ها