صفحه اصلی » فراکسیون ها » دوره هشتم

رئیس

بهروز جعفری
بهروز جعفری

اصفهان

سمیرم

حسن ملک‌محمدی
حسن ملک‌محمدی

سمنان

دامغان

سید محمدجواد ابطحی
سید محمدجواد ابطحی

اصفهان

خمینی شهر

سید کاظم دلخوش اباتری
سید کاظم دلخوش اباتری

گیلان

صومعهسرا

لاله افتخاری
لاله افتخاری

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

محمدتقی رهبر
محمدتقی رهبر

اصفهان

اصفهان

اعضا

بهروز جعفری
بهروز جعفری

اصفهان

سمیرم

لاله افتخاری
لاله افتخاری

تهران

تهران ری شمیرانات و اسلامشهر

سید محمدجواد ابطحی
سید محمدجواد ابطحی

اصفهان

خمینی شهر

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

Parameter:61730!model&8299 -LayoutId:8299 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی فراکسیون8299

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون