صفحه اصلی » فراکسیون ها » دوره دهم

رئیس

محمد مهدی مفتح
محمد مهدی مفتح

همدان

تویسرکان

اعضا

سمیه محمودی
سمیه محمودی

اصفهان

شهرضا و دهاقان

حمداله کریمی (بیجار)
حمداله کریمی (بیجار)

کردستان

بیجار

احمد صفری
احمد صفری

کرمانشاه

کرمانشاه

احمد بیگدلی
احمد بیگدلی

زنجان

خدابنده

فریده اولاد قباد
فریده اولاد قباد

تهران

تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

Parameter:430588!model&8299 -LayoutId:8299 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی فراکسیون8299

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون