صفحه اصلی » فراکسیون ها » دوره دهم

رئیس

مهدی شیخ
مهدی شیخ

تهران

تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس

اعضا

علی وقف چی
علی وقف چی

زنجان

زنجان و طارم

قاسم میرزایی نیکو
قاسم میرزایی نیکو

تهران

دماوند و فیروزکوه

پروانه مافی
پروانه مافی

تهران

تهران شمیرانات ری اسلامشهر و پردیس

سیده حمیده زرآبادی
سیده حمیده زرآبادی

قزوین

قزوین آبیک و البرز

ناهید تاج الدین
ناهید تاج الدین

اصفهان

اصفهان

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

Parameter:430510!model&8299 -LayoutId:8299 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی فراکسیون8299

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون