صفحه اصلی » فراکسیون ها » دوره یازدهم

فراکسیون زنان

فراکسیون زنان

رئیس

فاطمه قاسم پور
فاطمه قاسم پور

تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

اعضا

فاطمه مقصودی
فاطمه مقصودی

بروجرد

سارا فلاحی
سارا فلاحی

ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی و سیروان

فاطمه رحمانی
فاطمه رحمانی

مشهد و کلات

گزارشات فراکسیون

مسیر های ارتباطی با کمیسیون

Parameter:459709!model&8299 -LayoutId:8299 LayoutName+پوسته جدید - الگوی متنی فراکسیون8299

شفافیت

بیشتر