صفحه اصلی »قانون گذاری »طرحها و لوایح
تعداد مطلب:8

لایحه بودجه 91
لایحه بودجه 91

1395/03/05

ادامه

مصوبات
مصوبات

1395/03/05

ادامه

آخرین وضعیت طرح ها و لوایح
آخرین وضعیت طرح ها و لوایح

1395/03/05

ادامه

ارسالی به شورای نگهبان
ارسالی به شورای نگهبان

1395/03/05

ادامه

بایگانی
بایگانی

1395/03/05

ادامه

مسکوتی
مسکوتی

1395/03/05

ادامه

رد شده
رد شده

1395/03/05

ادامه

اعاده شده به دولت
اعاده شده به دولت

1395/03/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین