صفحه اصلی »معاونت قوانین »اسناد قانونی
تعداد مطلب:13

قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی

1395/03/05

ادامه

سند چشم انداز بیست ساله
سند چشم انداز بیست ساله

1395/03/05

ادامه

قانون انتخابات مجلس
قانون انتخابات مجلس

1395/03/05

ادامه

لایحه هدفمند کردن یارانه ها
لایحه هدفمند کردن یارانه ها

1395/03/05

ادامه

قانون انتخابات ریاست جمهوری
قانون انتخابات ریاست جمهوری

1395/03/05

ادامه

لایحه بودجه ۹۳
لایحه بودجه ۹۳

1395/03/05

ادامه

لایحه بودجه 94
لایحه بودجه 94

1395/03/05

ادامه

سیاست های کلی برنامه سوم توسعه
سیاست های کلی برنامه سوم توسعه

1395/03/05

ادامه

لایحه بودجه 95
لایحه بودجه 95

1395/03/05

ادامه

لایحه بودجه 92
لایحه بودجه 92

1395/03/05

ادامه

قانون بودجه 94
قانون بودجه 94

1395/03/05

ادامه

لایحه بودجه 95
لایحه بودجه 95

1395/03/05

ادامه

قانون محاسبات عمومی کشور
قانون محاسبات عمومی کشور

1395/03/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین