صفحه اصلی »معاونت قوانین »قوانین سایر کشور ها
تعداد مطلب:27

دیدار نوروزی دکتر میرمحمد صادقی مجلس با کارکنان معاونت قوانین مجلس
دیدار نوروزی دکتر میرمحمد صادقی مجلس با کارکنان معاونت قوانین مجلس

1398/01/18

ادامه

قانون اساسی کشور تبت ( انگلیسی)
قانون اساسی کشور تبت ( انگلیسی)

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی کشور آلمان- فارسی
قانون اساسی کشور آلمان- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی فنلاند- فارسی
قانون اساسی فنلاند- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی اسپانیا- فارسی
قانون اساسی اسپانیا- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی آمریکا- فارسی
قانون اساسی آمریکا- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی الجزایر- فارسی
قانون اساسی الجزایر- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی اندونزی- فارسی
قانون اساسی اندونزی- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی فلسطین- فارسی
قانون اساسی فلسطین- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی ایتالیا- فارسی
قانون اساسی ایتالیا- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی تاجیکستان- فارسی
قانون اساسی تاجیکستان- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی تایلند- فارسی
قانون اساسی تایلند- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی رومانی- فارسی
قانون اساسی رومانی- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی ژاپن- فارسی
قانون اساسی ژاپن- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی سوریه- فارسی
قانون اساسی سوریه- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی سوئیس- فارسی
قانون اساسی سوئیس- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی فرانسه - فارسی
قانون اساسی فرانسه - فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی کرواسی- فارسی
قانون اساسی کرواسی- فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی کره - فارسی
قانون اساسی کره - فارسی

1395/03/05

ادامه

قانون اساسی کویت - فارسی
قانون اساسی کویت - فارسی

1395/03/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون