مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی

صفحه اصلی » معاونت قوانین » بانک قوانین

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها
‌قانون تعیین تکلیف کارکنان انجمنهای منحله شهرستان و استان
‌قانون بودجه سنه سیچقان ئیل 1303 دربار و ولایتعهد و کابینه سلطنتی
‌قانون تصویب اصلاح قسمت الف از بند 2 ماده 11 اساسنامه جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (R.P.T) و اجازه تسلیم‌اسناد آن
‌قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بین‌المللی به ویژه‌تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (‌کنوانسیون رامسر)
‌مقرری ورثه مرحوم وکیل‌التجار.
‌قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
‌قانون اصلاح قانون مالیات راه
‌قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور
‌قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه ماضیه تنگوزییل بابت برج اسد سیچقان‌ئیل
‌استفساریه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
‌قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوز ئیل بابت برج سنبله سیچقان ئیل 1303
‌قانون پرداخت تعهدات طرحهای عمرانی مربوط به سالهای 1358 تا پایان 1363
‌قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم از اعتبارات مصوبه سنه تنگوزییل 1302 از بابت مخارج برج میزان سیچقان ئیل 1303
‌قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور
‌قانون اجازه پرداخت بودجه هذه‌السنه سیچقان ئیل وزارت جنگ به اقساط متساویه دوازده‌گانه
‌قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت ماه فروردین 1304
‌قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی هستند
‌قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم بودجه مصوب 1303 بابت اردیبهشت ماه 1304
‌قانون نحوه وصول مالیات مشاغل