صفحه اصلی »نظارت »بانک سوالات
تعداد مطلب:12

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 اسفند

1397/12/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 19 دی

1397/10/19

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 9 دی
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 9 دی

1397/10/09

ادامه

ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 9 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/13

ادامه

پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین
پاسخگویی وزیر علوم به سؤال نماینده اردبیل، نمین، نیر و سرعین

1397/09/11

ادامه

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 آذر
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور در تاریخ 7 آذر

1397/09/07

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی
ارجاع 11 سؤال نمایندگان مجلس به کمیسیون‌های تخصصی

1397/09/06

ادامه

پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده مجلس
پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده مجلس

1397/08/27

ادامه

پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده
پاسخگویی وزیر نفت به سؤال 3 نماینده

1397/08/27

ادامه

تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی
تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرائی

1395/03/05

ادامه

سوالات نمایندگان از وزراء
سوالات نمایندگان از وزراء

1395/03/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین