صفحه اصلی »قانون گذاری »طرح ها و لوایح مجلس هشتم
تعداد مطلب:9

دستور کار جلسه علنی 14 مرداد ماه 96
دستور کار جلسه علنی 14 مرداد ماه 96

1396/05/14

ادامه

دستور کار جلسه علنی چهارم آبان ماه 95
دستور کار جلسه علنی چهارم آبان ماه 95

1395/08/04

ادامه

ارسالی به شورای نگهبان
ارسالی به شورای نگهبان

1395/03/05

ادامه

مسترد
مسترد

1395/03/05

ادامه

رد شده
رد شده

1395/03/05

ادامه

بایگانی
بایگانی

1395/03/05

ادامه

اعاده شده به دولت
اعاده شده به دولت

1395/03/05

ادامه

مسکوتی
مسکوتی

1395/03/05

ادامه

آماده طرح
آماده طرح

1395/03/05

ادامه

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین