صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه
1398/05/08
5.0 (1)

نطق احمد بیگدلی تاریخ 1398-03-26

Bigdeli-Ahmad-10-333_1-014252-1398-03-26-T.mp4
نطق و مصاحبه احمد بیگدلی

نظرات کاربران

Parameter:423150!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون