مجلس شورای اسلامی
مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » گالری تصاویر » مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
5/0 (1)
[1395/03/09]

مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف  

مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط ابوالحسن بنی صدر در مراسم تحلیف سال1359
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط شهید محمدعلی رجایی در مراسم تحلیف سال1360
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم تحلیف سال1360
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط حضرت آیت الله خامنه ای در مراسم تحلیف سال1364
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تحلیف سال1368
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تحلیف سال1372
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط سید محمد خاتمی در مراسم تحلیف سال1376
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط سید محمد خاتمی در مراسم تحلیف سال1380
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف در سال1384
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط محمود احمدی نژاد در مراسم تحلیف سال1388
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط حسن روحانی در مراسم تحلیف سال 92
مراسم تحلیف ریاست جمهوری در ادوار مختلف
یادکردن سوگند توسط حسن روحانی درمراسم تحلیف سال 96
یادداشت ها
Parameter:61965!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار