مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » نظارت » بانک تذکرات
0/0 (0)
[1395/03/05]

تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی  

نمودار تذکرات کتبی نمایندگان به هر یک از مسئولان اجرایی کشورتا تاریخ 92/02/29

 

یادداشت ها
Parameter:61530!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار