مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » طرح ها و لوایح مجلس هشتم
0/0 (0)
[1395/03/05]

بایگانی  

فهرست طرحها و لوایح بایگانی شده دوره هشتم

 

طرحها و لوایح زیر به دو صورت بدین شرح منجر به بایگانی شده‌اند:

* به تصویب کمسیون نرسیده و رد شده‌اند که پس از پایان مهلت یک‌ماهه مقرر در ماده (146) آئین‌نامه داخلی و عدم درخواست از سوی نمایندگان محترم و یا دولت ، بایگانی شده‌اند.

** با درج محتوای آنها در سایر طرحها و لوایح ، موضوعا منتفی بوده و بایگانی گردیده‌اند.

ردیف

شماره

ثبت

طرح لایحه

عنوان

تاریخ

بایگانی

گزارش رد توسط کمیسیون

 • 1

27

طرح

طرح استفساریه ماده (61) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1386

5/4/1387

ردشده

 • 2

30

طرح

طرح استفساریه بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

16/4/1386

ردشده

 • 3

21

طرح

طرح ممنوعیت انتقال آراء صندوقهای انتخاباتی قبل از شمارش در محل شعب

13/5/1387

ردشده

 • 4

22

طرح

طرح تشکیل شورای عالی خانواده

13/5/1387

ردشده

 • 5

16

لایحه

لایحه استفساریه قانون الزام دولت به اقدام قانونی به منظور ایجاد نظام هماهنگ و فراگیر پرداخت مستمری بازنشستگان

10/6/1387

ردشده

 • 6

145

طرح

طرح تمدید زمان اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور

14/8/1387

ردشده

 • 7

41

لایحه

لایحه الحاق یک تبصره به بند (3) ماده (651) قانون مجازات اسلامی.

18/9/1387

ردشده

 • 8

46

لایحه

لایحه اصلاح مواد (702) و (703) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

18/9/1387

ردشده

 • 9

120

لایحه

لایحه تمدید مهلت اجرای ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382

24/9/1387

ردشده

 • 10

58

لایحه

لایحه اختصاص نیم‌درصد (5/0%) حقوق ورودی وصولی به گمرک جمهوری اسلامی ایران

25/10/1387

ردشده

 • 11

95

لایحه

لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

16/11/1387

رد شده

 • 12

157

طرح

طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی، دینی و فرهنگی تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی

16/11/1387

رد شده

 • 13

193

لایحه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مراجع نظارتی بیمه‌ای کشورهای در حال توسعه

16/11/1387

رد شده

 • 14

215

طرح

طرح پرداخت بدهیهای دولت به سازمانهای بیمه‌ای

16/11/1387

رد شده

 • 15

219

طرح

طرح تاسیس کارگروههای مشورتی مجلس در استانها

16/11/1387

رد شده

 • 16

236

طرح

طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385

16/11/1387

رد شده

 • 17

210

طرح

طرح دریافت یارانه‌ها و بهای خدمات شهری و روستائی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور

9/12/1387

رد شده

 • 18

69

لایحه

لایحه اصلاح بند (هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

10/12/1387

رد شده

 • 19

87

لایحه

لایحه اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

10/12/1387

رد شده

 • 20

252

طرح

طرح استفساریه تبصره (1) ماده (2) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص شهرداریها

10/12/1387

رد شده

 • 21

178

لایحه

لایحه استفساریه قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی مصوب 1386

22/11/1387

رد شده

 • 22

77

لایحه

لایحه اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مصوب 1384

14/2/1388

ردشده

 • 23

103

لایحه

لایحه الحاق یک تبصره به قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه‌تمام متوقف

27/3/1388

ردشده

 • 24

301

طرح

طرح اصلاح تبصره (1) ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

28/4/1388

رد شده

 • 25

314

طرح

طرح تمدید زمان اجرای قانون بودجه سال 1387 و متمم آن تا شهریور ماه سال 1388

9/5/1388

رد شده

 • 26

24

طرح

طرح استفساریه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (77) و (72) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371

10/6/1388

ردشده

 • 27

296

طرح

طرح تشکیل ستاد و دبیرخانه دائمی تحقق اهداف نامگذاری سالانه

11/6/1388

رد شده

 • 28

312

طرح

طرح دریافت مابه‌التفاوت از واردات برنج و صرف آن در توسعه و بهبود کشت برنج

11/6/1388

رد شده

 • 29

317

طرح

طرح اختصاص حداقل چهل درصد (40%) اعتبارات استانی به آبادانی و توسعه روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از پانزده هزار نفر

11/6/1388

رد شده

 • 30

72

لایحه

لایحه اصلاح تبصره (4) ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381

15/6/1388

رد شده

 • 31

318

طرح

طرح اصلاح بند (11) ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351

15/6/1388

رد شده

 • 32

305

لایحه

لایحه اصلاح بند (2) اصلاحی ماده (36) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385

16/6/1388

رد شده

 • 33

339

طرح

طرح اصلاح ماده (11) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن

20/7/1388

رد شده

 • 34

390

طرح

طرح برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی در تیره‌ها ، طوایف و ایلات عشایر کوچ‌رو کشور

2/10/1388

ردشده

 • 35

355

طرح

طرح ارائه تسهیلات برای امور وقفی

15/10/1388

رد شده

 • 36

380

طرح

طرح الحاق یک تبصره به ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن

9/12/1388

رد شده

 • 37

372

طرح

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387

10/12/1388

رد شده

 • 38

248

طرح

طرح اجازه تصویب اساسنامه و تشکیل اتحادیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های ‌کشور (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

28/1/1389

رد شده

 • 39

371

طرح

طرح ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن.

28/1/1389

رد شده

 • 40

319

طرح

طرح اصلاح ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1346

4/3/1389

رد شده

 • 41

406

طرح

طرح اختصاص یک درصد (1%) از درآمد حاصل از تولید نفت خام ، گاز طبیعی ، سنگ آهن، مس ، سرب، روی و طلا به مناطق تولید کننده و مناطق محروم کشور.

9/3/1389

رد شده

 • 42

393

طرح

طرح اصلاح ماده (60) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

29/3/1389

رد شده

 • 43

415

لایحه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای دفاتر (انجمن بین‌المللی بیمه‌گران موتوری ملی)

18/7/1389

رد شده

 • 44

466

طرح

طرح الزام سازمان تربیت‌بدنی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به ایجاد رویه‌ها و اتخاذ ترتیبات جدید در ورزش فوتبال

14/7/1389

رد‌شده

 • 45

465

طرح

طرح اصلاح جزء (ط) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور

9/11/1389

ردشده

 • 46

481

لایحه

لایحه اصلاح جزء (الف - 2) بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

9/11/1389

ردشده

 • 47

482

طرح

طرح پوشش بیمه جانی و مالی مصرف‌کنندگان برق شهری و روستایی (بیمه‌گزاران)

9/11/1389

ردشده

 • 48

432

طرح

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1389 کل کشور بمنظور تأمین وسایل کمک توانبخشی موردنیاز جانبازان و معلولین

12/11/1389

ردشده

 • 49

480

طرح

طرح اصلاح تعطیلات رسمی و تغییر ساعت کار اداری

23/11/1389

رد شده

 • 50

475

طرح

طرح اصلاح جزء «ب» بند (9) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

25/12/1389

ردشده

 • 51

510

طرح

طرح دوفوریتی تمدید قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها مصوب 1388

28/1/1390

ردشده

 • 52

498

طرح

طرح الحاق یک‌ تبصره به ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347

(این طرح توسط شورای‌عالی استانها ارائه شده)

19/2/1390

ردشده

 • 53

455

طرح

استفساریه ماده یک تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

26/2/1390

ردشده

 • 54

156

طرح

طرح نظارت و هماهنگی در هدفمند کردن یارانه‌ها

3/3/1390

ردشده

 • 55

67

لایحه

لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 کل کشور

24/3/1390

ردشده

 • 56

68

لایحه

لایحه اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص نحوه مصرف منابع حاصل از صرفه‌جوئی بنزین

24/3/1390

ردشده

 • 57

80

لایحه

لایحه اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسویه بدهیهای دولت به بانکها

24/3/1390

ردشده

 • 58

91

لایحه

لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور

24/3/1390

ردشده

 • 59

212

لایحه

لایحه اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

24/3/1390

ردشده

 • 60

353

طرح

طرح لغو ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

24/3/1390

ردشده

 • 61

437

طرح

طرح الحاق یک بند به قانون بودجه سال 1389 کل کشور

24/3/1390

ردشده

 • 62

436

لایحه

لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی

24/3/1390

ردشده

 • 63

391

طرح

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور

24/3/1390

ردشده

 • 64

405

طرح

طرح افزایش کارآمدی شوراهای اسلامی استانها

4/4/1390

ردشده

 • 65

295

طرح

طرح اصلاح موادی از قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362

5/5/1390

ردشده

 • 66

166

لایحه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع

11/5/1390

ردشده

 • 67

540

طرح

طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

22/5/1390

ردشده

 • 68

539

طرح

طرح اصلاح قانون اصلاح مواد (63 و 64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 25/12/1379 برای بودجه سال 1389 کل کشور

7/6/1390

ردشده

 • 69

478

طرح

طرح انتزاع خدمات بیمه درمانی مددجویان روستایی، عشایری و شهری با جمعیت کمتر از (20) هزار نفر از سازمان بیمه خدمات درمانی و الحاق آن به کمیته امداد امام خمینی (ره)

27/6/1390

ردشده

 • 70

285

طرح

طرح الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوین برنامه احیاء، تقویت و سیاست‌گذاری مراکز تربیت معلم

29/6/1390

ردشده

 • 71

26

لایحه

لایحه استفساریه ماده (26) قانون مدنی

5/7/1390

رد‌شده

 • 72

588

طرح

طرح الحاق یک تبصره به قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 و اصلاحیه بعدی آن

2/9/1390

ردشده

 • 73

543

طرح

طرح استفساریه تبصره (3) ماده (71) و ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری

5/9/1390

ردشده

 • 74

611

طرح

طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386

6/9/1390

ردشده

 • 75

417

لایحه

لایحه اصلاح قانون سازمان برق ایران

9/9/1390

ردشده

 • 76

427

طرح

طرح اجازه وقف اموال دراختیار مؤسسات غیردولتی غیرانتفاعی

28/10/1390

ردشده

 • 77

607

طرح

طرح تشکیل سازمان نظام آمار شناسی ایران

15/11/1390

ردشده

 • 78

527

طرح

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) و مواد (22 و 23)‌قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

24/11/1390

ردشده

 • 79

536

طرح

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

(این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

24/11/1390

ردشده

 

یادداشت ها
Parameter:61240!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار