مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » طرح ها و لوایح مجلس هشتم
0/0 (0)
[1395/03/05]

رد شده  

فهرست طرحها و لوایح رد شده

  

ردیف

شماره

ثبت

طرح لایحه

عنوان

تاریخ

رد

 • 1

79

لایحه

لایحه اصلاح قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه‌های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و نیروهای مسلح مصوب 1378

16/5/1387

 • 2

85

لایحه

لایحه اصلاح ماده (147) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

16/5/1387

 • 3

90

لایحه

لایحه اصلاح ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382

23/5/1387

 • 4

137

طرح

طرح تمدید زمان اجرای ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

13/6/1387

 • 5

109

لایحه

لایحه الحاق یک ماده به آئین‌نامه مالی شهرداریها

17/6/1387

 • 6

151

طرح

طرح ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی

17/6/1387

 • 7

108

لایحه

لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اعطای مرخصی بدون حقوق مستخدمین رسمی یا ثابت که همسر آنان به خارج از کشور اعزام می‌شوند

19/6/1387

 • 8

132

لایحه

لایحه منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز، نفت ، فرآورده‌های نفتی و مواد پتروشیمی

20/6/1387

 • 9

221

طرح

طرح انتزاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از ریاست جمهوری و الحاق آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

5/8/1387

 • 10

211

طرح

طرح اصلاح ماده (81) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

12/8/1387

 • 11

200

لایحه

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در دانشکده بین‌المللی رادیو و تلویزیون

22/8/1387

 • 12

50

لایحه

لایحه اصلاح تبصره (1) ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

26/8/1387

 • 13

268

لایحه

لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

16/1/1388

 • 14

118

لایحه

لایحه تمدید ماده (10) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 و استثناء آنها از احکام مغایر قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

6/3/1388

 • 15

56

لایحه

لایحه اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) از حق الوکاله‌های وصولی از دعاویی که دستگاههای دولتی محکوم‌له واقع می‌گردند به کارشناسان حقوقی و کارمندان مؤثر در پیشرفت آن

24/3/1388

 • 16

57

لایحه

لایحه اختصاص ده درصد (10%) از عوارض سالیانه نوسازی به منظور جمع‌آوری ، حمل و نقل ، بازیافت و دفع زباله‌های شهری و پسماندهای صنعتی با رعایت ضوابط فنی زیست محیطی و بهداشتی

26/3/1388

 • 17

116

لایحه

لایحه تعیین تکلیف اراضی تملک شده توسط دستگاههای دولتی

27/3/1388

 • 18

253

لایحه

لایحه اصلاح قانون صدور مجوز احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) برای فضاهای آموزشی

3/4/1388

 • 19

282

طرح

طرح قانونمند نمودن به کارگیری عناوین علمی (الحاق یک ماده به فصل هشتم قانون مجازات اسلامی)

15/6/1388

 • 20

78

لایحه

لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور

8/9/1388

 • 21

358

طرح

طرح متوازن‌سازی بهره‌برداری از منابع گاز کشور

23/10/1388

 • 22

425

طرح

طرح اصلاح مواد (213) و (216) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

2/3/1389

 • 23

393

طرح

طرح اصلاح ماده (60) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

29/3/1389

 • 24

348

طرح

طرح بهسازی قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی

29/4/1389

 • 25

438

طرح

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

12/10/1389

 • 26

376

لایحه

لایحه اصلاح تبصره ماده (1) قانون برگزاری مناقصات

15/10/1389

 • 27

519

طرح

طرح اصلاح مواد (8) و (9) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378

1/3/1390

 • 28

354

طرح

طرح افزایش توان اعتباری بانکها و حمایت از تولید

1/3/1390

 • 29

645

طرح

طرح اصلاح ماده (982) قانون مدنی

28/10/1390

 • 30

600

طرح

طرح الزام تحویل تصاویر صورتجلسات شمارش آراء به نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی

16/11/1390

 • 31

586

طرح

طرح اصلاح بند (ج) ماده (54) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

18/11/1390


یادداشت ها
Parameter:61239!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار