مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » طرح ها و لوایح مجلس هشتم
0/0 (0)
[1395/03/05]

مسترد  

فهرست طرحها و لوایح مسترد شده دوره هشتم 

  

ردیف

شماره

ثبت

طرح لایحه

عنوان

تاریخ

استرداد

 • 1

140

طرح

طرح استفساریه محدوده قانونی موضوع ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374

16/5/1387

 • 2

112

لایحه

لایحه بیمه اجباری مسوولیت حرفه‌ای مجریان ساخت و ساز ساختمانها

7/7/1387

 • 3

107

لایحه

لایحه الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378

17/9/1387

 • 4

73

لایحه

لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1387 کل کشور

18/9/1387

 • 5

74

لایحه

لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1386 کل کشور جهت تامین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری

18/9/1387

 • 6

176

لایحه

لایحه ضوابط ملی ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

11/10/1387

 • 7

245

طرح

طرح اصلاح قانون دامپزشکی کشور

11/10/1387

 • 8

233

طرح قانونی

طرح استفساریه مواد (1) و (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی

22/10/1387

 • 9

153

لایحه

لایحه چگونگی محاسبه مالیات حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی

16/11/1387

 • 10

334

طرح

طرح اصلاح بند (1) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن

18/5/1388

 • 11

260

طرح

طرح اصلاح تبصره (2) ماده (3) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

12/2/1389

 • 12

433

طرح

طرح استفساریه قانون نحوه اجرای ماده (35) قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

30/3/1389

 • 13

467

طرح

طرح اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید سعید فطر

17/6/1389

 • 14

562

طرح

طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

17/7/1390

 • 15

381

طرح

طرح اصلاح تبصره (6) ماده (96) قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحیه مصوب 1345 آن(این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده)

19/7/1390

 • 16

523

لایحه

لایحه اصلاح ماده (3) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

29/9/1390

یادداشت ها
Parameter:61238!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار