صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
1392/03/22
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از ‌روز شنبه 30/9/1392 تا روز چهارشنبه 4/10/1392 اعلام شد.

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌هااز ‌روز یکشنبه 26/3/1392 تا روز چهارشنبه 29/3/1392 اعلام شد.

 

 
روز

تاریخ

ساعت

موضوع


الف- کمیسیون‌های خاص

1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

یکشنبه

26/3/1392

14 تا 15

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

15 تا 30/16

2- جلسه عمومی کمیسیون برای رسیدگی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس و بررسی گزارش‌های تهیه شده جهت قرائت از تریبون مجلس(چاپ311)

سه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 16

جلسه اعضاء ثابت کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله به کمیته‌ها

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

یکشنبه

26/3/1392

16 تا 17

جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی برای رسیدگی به شکایات واصله


کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی

یکشنبه

26/3/1392

16 تا 17

جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی برای رسیدگی به شکایات واصلهکارگروه ارتقاء سلامت اداری

یکشنبه

26/3/1392

16 تا 17

جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری برای بررسی پرونده‌های مطروحه

کارگروه قضائی

دوشنبه

27/3/1392

14 تا 16

جلسه کارگروه قضائی برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه سیاسی و نظامی

سه‌شنبه

28/3/1392

13 تا 14

جلسه کارگروه سیاسی و نظامی برای رسیدگی به شکایات واصله

2- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

سه‌شنبه

28/3/1392

7

1- بررسی دستورالعمل اجرائی قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

2- بررسی پیشنهادهای واصله درخصوص آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی


3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

سه‌شنبه

28/3/1392

7

1- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی(چاپ566)

سه‌شنبه

28/3/1392

7

2- طرح اصلاح بند(1) ماده(18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی(چاپ567)

چهارشنبه

29/3/1392

7

ارائه گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در سال1391- کمیسیون‌های تخصصی

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه

26/3/1392

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 30/15

2- بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری و پیش‌نویس قانون نظام جامع آموزشهای مهارتی

30/15 تا 30/16

3- بررسی طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردانسه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 30/15

2- دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- صرامی فروشانی(دو فقره)

ب- کریمی قدوسی

پ- نوروزی( به نمایندگی از 12نفر)

30/15 تا 30/16

3- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت بررسی درخواست تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش

30/16 تا 30/17

4- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- رحیم زارع

ب- ایرج ندیمی

پ- ضرغام صادقی( دو فقره)

ت- موسوی‌لارگانی

30/16 تا 18

4- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت بررسی درخواست تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش و پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- رحیم زارع

ب- ایرج ندیمی

پ- ضرغام صادقی(دوفقره)

ت- موسوی لارگانی

کارگروه آموزش و پروش

دوشنبه

27/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه تحقیقات و فناوری

دوشنبه

27/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها

دوشنبه

27/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه آموزشهای مهارتی

دوشنبه

27/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی

دوشنبه

27/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه


2- کمیسیون اجتماعی

دوشنبه

27/3/1392

13 تا 14

1- ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون

14 تا 15

2- انتخاب شش‌نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

15 تا 16

3- بررسی طرح ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

سه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 15

1- طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری

15 تا 16

2- انتخاب اعضاء هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران

16 تا 30/16

3- بررسی طرح حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

کارگروه موارد خاص

سه‌شنبه

28/3/1392

13 تا 14

طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری


3- کمیسیون اقتصادی

دوشنبه

27/3/1392

13 تا 14

1- نشست با مسؤولین بنیاد بیماریهای خاص و استماع گزارش آنان

14

2- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم از نحوه تهیه، توزیع و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن

3- ادامه بررسی تقاضای آقای زارع نماینده محترم آباده در خصوص تحقیق و تفحص از امور مربوط به مناطق آزاد کشور

4- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان محترم در خصوص تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن(یک‌فوریتی- اصلی چاپ268)

16

2- ادامه بررسی جلسه هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور

چهارشنبه

29/3/1392

7

1- جلسه هیأت رئیسه

14

2- متعاقباً اعلام می‌گردد.


4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

دوشنبه

27/3/1392

14

1- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

30/14

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

30/15

3- انتخابات کارگروههای امنیت، دفاعی و روابط خارجی

سه‌شنبه

28/3/1392

30/6

1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

14

2- رسیدگی  و جمع‌بندی نهایی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

15

3- بررسی لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تأسیسات کشور(اصلی- چاپ186)

کارگروه امنیت

دوشنبه

27/3/1392

16

1- بررسی طرح همترازی و ارزشیابی مدارک دریانوردان(چاپ582)

30/16

2- بررسی لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور فدراسیون روسیه(اصلی- چاپ526)

کارگروه دفاعی

دوشنبه

27/3/1392

16

بررسی آخرین اخبار و تحولات

کارگروه روابط خارجی

دوشنبه

27/3/1392

16

1- بررسی لایحه موافقتنامه دوجانبه همکاری‌های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا(فرعی- چاپ525)

20/16

2- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسؤولیت برای دعاوی دریایی(چاپ506)

40/16

3- لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بیمه‌گران و اتکایی‌گران خطرهای تجاری و غیرتجاری در کشورهای عضو سازمان تعاون اسلامی و مؤسسه تضمین اعتبارات صادراتی و سرمایه‌گذاری عربی و تصویب اساسنامه آن(چاپ537)

17

4- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی‌ آسیا(چاپ538)

5- کمیسیون انرژی

دوشنبه

27/3/1392

30/14 تا 15

1- بررسی آخرین اخبار

15 تا  16

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

16 تا 17

3- بررسی فروش نفت

17 تا 18

4- بررسی تحقیق و تفحص آقای شمس‌اله بهمنی از سازمان آب و برق خوزستان

18 تا 19

5- متعاقباً اعلام می‌شود.

سه‌شنبه

28/3/1392

30/14 تا 15

1- بررسی آخرین اخبار

15 تا  16

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

16 تا 17

3- بررسی فروش نفت

17 تا 18

4- بررسی تحقیق و تفحص آقای شمس‌اله بهمنی از سازمان آب و برق خوزستان

18 تا 19

5- متعاقباً اعلام می‌شود.

کمیته امور برق

سه‌شنبه

28/3/1392

30/13 تا 30/14

بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور با حضور کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس و سندیکای صنعت برق ایران(چاپ563)6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسباتدوشنبه

27/3/1392

30/14 تا 15

1- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون برای اجلاسیه دوم

15 تا 45/15

2- طرح حذف بند(د) ماده(65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

45/15 تا 30/16

3- طرح استفساریه بند(10-3) قانون بودجه سال1391 کل کشور

سه‌شنبه

28/3/1392

30/14 تا 30/15

1- طرح استفساریه بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

30/15 تا 30/16

2- طرح اصلاح عنوان جزء(82) ردیف 550000 جدول شماره(9) قانون بودجه سال1391 کل کشور و نحوه تخصیص آن
7- کمیسیون بهداشت و درماندوشنبه

27/3/1392

14 تا 16

1- متعاقباً اعلام می‌گردد.

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1-  برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون( دومین اجلاسیه)

20/14

2- ادامه بررسی طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد(اصلی- چاپ474)

15

3- بررسی طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی(فرعی- چاپ533)

30/15

4- ادامه بررسی نقشه راه کمیسیون8- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

دوشنبه

27/3/1392

14

1- بررسی اخبار

30/14

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

15

3- ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1- بررسی اخبار

30/14

2- بررسی دلایل افزایش تلفات جاده‌ای با حضور کارشناسان سازمانهای ذی‌ربط(اجرای ماده236 آیین‌نامه داخلی مجلس)


9- کمیسیون صنایع و معادن

دوشنبه

27/3/1392

14 تا 18

1- اخبار

 2- بررسی سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی نمایندگان محترم:

الف- جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه

ب- جناب آقای حسین طلا نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

14 تا 18

3- بررسی سؤال جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

4- بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات(یک‌شوری- اصلی- چاپ465)

سه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 18

1- اخبار

2- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از سازمان صنایع کوچک‌ و شهرکهای صنعتی ایران از سال1384 تاکنون

3- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران(دوفقره)

4- بررسی سؤالات نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت:

الف- جناب آقای رضا صابری نماینده محترم آزادشهر و رامیان و جمعی از نمایندگان محترم مجلس

ب- جناب آقای قاسم احمدی‌لاشکی نماینده محترم چالوس و نوشهر

پ- جناب آقای کمال علیپور‌خنکداری نماینده محترم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار

ت- جناب آقای سیدحسین نقوی حسینی نماینده محترم ورامین، قرچک و پیشوا

سه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 18

ث- جناب آقای علی ایران‌پور نماینده محترم مبارکه(چهار فقره)

ج- جناب آقای حسین طلا نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

چهارشنبه

29/3/1392

7 تا 8

جلسه هیأت رئیسه

کارگروه معدن و صنایع معدنی

دوشنبه

27/3/1392

30/17 تا 19

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390(اصلی- یک‌شوری- چاپ548)10- کمیسیون عمران

دوشنبه

27/3/1392

14 تا 15/14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

15/14 تا 30/15

2- بررسی طرح اصلاح ماده(101) قانون شهرداری(اصلی)

30/15 تا 17

3- ادامه بررسی طرح کاهش آلودگی هوا(فرعی)

سه‌شنبه

28/3/1392

14 تا 15/14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

15/14 تا 30/15

2- برگزاری انتخابات هیأت رئیسه دومین اجلاسیه کمیسیون عمران

سه‌شنبه

28/3/1392

30/15 تا 17

3- دعوت از وزیر محترم نیرو جناب آقای نامجو برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم:

الف- جناب آقای نبی‌اله احمدی نماینده محترم داراب

ب- جناب آقای کارخانه نماینده محترم همدان

پ- جناب آقای عزیزی نماینده محترم شازند

ت- جناب آقای عطاءاله حکیمی نماینده محترم رودبار

11- کمیسیون فرهنگیدوشنبه

27/3/1392

14

1- اخبار فرهنگی

30/14

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

3- انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون به عنوان عضو ناظر هیأت امنای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

4- گزارش نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در خصوص مصوبات بودجه سال1392 در بخش فرهنگ

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1- اخبار فرهنگی

30/14

2- دعوت از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت پاسخگویی به سؤالات:

30/14

الف- جناب آقای مقداد نجف‌نژاد نماینده محترم بابلسر و فریدون‌کنار

ب- جناب آقای نصراله پژمان‌فر نماینده محترم مشهد و کلات

پ- جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات(دو فقره)

ت- سرکار خانم مهناز بهمنی نماینده محترم سراب و مهربان(دو فقره)

ث- جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان، فامنین و نهاوند(دو فقره)

ج- جناب آقای جعفر قادرمزی نماینده محترم قروه و دهگلان(دو فقره)

چ- جناب آقای قاسم جعفری نماینده محترم بجنورد، مانه، سملقان و جاجرم

ح- جناب آقای بیژن نوباوه نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر

خ- جناب آقای عبدالرضا عزیزی نماینده محترم شیروان

د- سرکار خانم زهره طبیب‌زاده نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر


12- کمیسیون قضائی و حقوقی

دوشنبه

27/3/1392

14

1- بررسی لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

2- بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1- بررسی طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی کل کشور

15

2- رسیدگی به سؤال جناب آقای خجسته نماینده محترم همدان از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

دوشنبه

27/3/1392

14 تا 30/14

1- بررسی طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان دامپزشکی کشور و انتقال خون به کارکنان مؤسسه تحقیقات و واکسن‌سازی رازی(چاپ334)

30/14 تا 15

2- بررسی طرح استفساریه تبصره(1) ماده(9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع امور کشور مصوب1389( فرعی- چاپ507)

15 تا 30/15

3- بررسی تقاضای جناب آقای لاهوتی نماینده محترم لنگرود مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور

دوشنبه

27/3/1392

30/15 تا 16

4- بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها و مراتع کشور

سه‌شنبه

28/3/1392

14

1- دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم:

الف- جناب آقای مهدی عیسی‌زاده نماینده محترم میاندوآب و شاهین‌دژ

15/14 تا 30/14

ب- جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان(به نمایندگان از شش نفر از نمایندگان محترم)

30/14 تا 45/14

پ- جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده محترم شاهین‌شهر، میمه و برخوار

45/14 تا 15

ت- جناب آقای عطاءاله حکیمی نماینده محترم رودبار

15 تا 15/15

ث- جناب آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده محترم اردستان

15/15 تا 30/15

ج- جناب آقای حجت‌اله خدایی‌سوری نماینده محترم سلسله و دلفان

30/15 تا 45/15

چ- جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز

45/15 تا 16

ح- جناب آقای صالحی‌نسب نماینده محترم دشت‌آزادگان و هویزه(به نمایندگی از 13 نفر از نمایندگان محترم)

16 تا 15/16

خ- جناب آقای علی ایران‌پور نماینده محترم مبارکه(دو مورد)

15/16 تا 30/16

د- جناب آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلارجان

30/16 تا 17

2- نشست هیأت رئیسه کمیسیون


14- کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح چک

سه‌شنبه

28/3/1392

16

انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

نظرات کاربران

Parameter:42214!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین