صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
1392/03/13
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از ‌روز شنبه 30/9/1392 تا روز چهارشنبه 4/10/1392 اعلام شد.

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از ‌روز شنبه 18/3/1392 تا روز چهارشنبه 22/3/1392 اعلام شد.

 

 
روز

تاریخ

ساعت

موضوع


الف- کمیسیون‌های خاص

1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

برنامه ارائه نشده است.

2- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

برنامه ارائه نشده است.


3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

دوشنبه

20/3/1392

7

1- بررسی طرح استفساریه درخصوص موضوع مواد(61)، (63) و(64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی (چاپ535)

30/8

2- رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی(چاپ566)

30/9

3- انتخاب نمایندگان کمیسیون ویژه جهت عضویت در کمیسیون مشترک جهت بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی(چاپ470)

سه‌شنبه

21/3/1392

7

بررسی گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی در سال 1391


ب- کمیسیون‌های تخصصی

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه

19/3/1392

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 30/15

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

30/15 تا 30/16

3- بررسی طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری و پیش‌نویس قانون نظام جامع آموزشهای مهارتیسه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 30/15

2- دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت بررسی ثبت‌نام بورسیه تحصیلی برای دستگاههای اجرائی

30/15 تا 30/16

3- دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- سیدناصر موسوی لارگانی

ب- صرامی فروشانی(دوفقره)

پ- کریمی قدوسی

ت- ایرانپور

سه‌شنبه

21/3/1392

30/16 تا 18

4- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت بررسی درخواست تحقیق و تفحص از وزارت آموزش و پرورش و پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- رحیم زارع

ب- ایرج ندیمی

پ- ضرغام صادقی(دوفقره)

ت- موسوی لارگانی

کارگروه آموزش و پروش

دوشنبه

20/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه تحقیقات و فناوری

دوشنبه

20/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها

دوشنبه

20/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه آموزشهای مهارتی

دوشنبه

20/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه آموزش عالی و آموزش پزشکی

دوشنبه

20/3/1392

8 تا 12

جلسه کارگروه2- کمیسیون اجتماعی


یکشنبه

19/3/1392

14 تا 15

1- طرح تشکیل سازمان ملی و مهارت و فناوری(چاپ 418)

15 تا 16

2- لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست( اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

3- بررسی تقاضای انتقال کمیسیون سرکار خانم حلیمه عالی به کمیسیون اجتماعی

سه‌شنبه

21/3/1392

30/13 تا 30/14

1- برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون

30/14 تا 15

2- انتخاب شش نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

15 تا 16

3- ادامه بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی استاندارد

کارگروه موارد خاص


یکشنبه

19/3/1392

13 تا 14

طرح تشکیل سازمان ملی مهارت و فناوری

دوشنبه

20/3/1392

16 تا 17

بررسی پیش‌نویس وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کارگروه ایثارگران

دوشنبه

20/3/1392

14 تا 16

ادامه بررسی طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران3- کمیسیون اقتصادی


یکشنبه

19/3/1392

14

1- انتخابات هیات رییسه

45/14 تا 45/16

2- ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات هایمستقیم و اصلاحات بعدی آن(اصلی- یک فوریتی)

دوشنبه

20/3/1392

10

متعاقبا اعلام خواهد شد.

سه‌شنبه

21/3/1392

14


1- ادامه بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان محترم از نحوه تهیه،توزیع و ذخیره سازی کالاهای اساسی و نظارت بر آن

2- ادامه بررسی تقاضای زارعنماینده آباده درخصوص تحقیق و تفحص از امور مربوط به مناطق ازاد کشور

3- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان ازصنعت بیمه کشور


یکشنبه

19/3/1392

16

ادامه بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد و مدیریت حمل و نقل سوخت کشور4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

برنامه ارائه نشده است.

5- کمیسیون انرژی


یکشنبه

19/3/1392

30/14 تا 45/14

1- بررسی آخرین اخبار

45/14 تا 45/16

2- بررسی فروش نفت

سه‌شنبه

21/3/1392

30/14 تا 45/14

1- بررسی آخرین اخبار

45/14 تا 45/15

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

45/15 تا 30/16

3- بررسی مشکلات شرکتهای خصوصی، پژوهشی و دانش‌بنیان در حوزه نفت و انرژی


6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور)


شنبه

18/3/1392

8 تا 10

رسیدگی به ایرادات شورای محترم نگهبان به لایحه بودجه سال 1392 کل کشوریکشنبه

19/3/1392

30/14 تا 15

1- طرح استفساریه بند(ب) ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

15 تا 45/15

2- لایحه ترکیب اعضاء و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور

45/15  تا 30/16

3- طرح اصلاح عنوان جزء(82) ردیف 550000 جدول شماره(9) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و نحوه تخصیص آن

سه‌شنبه

21/3/1392

30/14 تا 15/15

1- طرح حذف بند(د) ماده(65) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

15/15 تا 16

2- لایحه نحوه تعیین تکلیف اقلام سنواتی پیش پرداختها و علی‌الحساب‌ها

16 تا 30/16

3- طرح استفساریه بند(10-3) قانون بودجه سال 1391 کل کشور


7- کمیسیون بهداشت و درمانیکشنبه

19/3/1392

14

1-بررسی طرح بیمه مؤسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد(اصلی- چاپ 474)

40/14

2- بررسی طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی(فرعی- چاپ 533)

10/15

3- ادامه بررسی نقشه راه کمیسیون

سه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 30/16

- دعوت از وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سؤالات

الف- جناب آقای محمد سعید اربابی نماینده محترم ایرانشهر، سرباز، دلگان(چهار فقره)

ب- جناب آقای محمدسعید انصاری نماینده محترم آبادان(سه فقره)

پ- جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه(چهار فقره)

ت- جناب آقای علی ایرانپور نماینده محترم مبارکه(دو فقره)

ث- جناب آقای محمدسادات ابراهیمی نماینده محترم شوشتر، گتوند

ج- جناب آقای روح‌الله عباسپور نماینده محترم بوئین‌زهرا و آوج

چ- جناب آقای غلامرضا اسدالهی نماینده محترم تربت جام، تایباد

ح- جناب آقای یعقوب جدگال نماینده محترم چابهار

خ- جناب آقای فتح‌الله حسینی نماینده محترم قصر شیرین

د- جناب آقای عبدالکریم هاشمی نماینده محترم میناب، رودان8- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

دوشنبه

20/3/1392

14

انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون


9- کمیسیون صنایع و معادنیکشنبه

19/3/1392

14 تا 18

1- اخبار

2- انتخاب اعضای هیأت رئیسه کمیسیون برای سال دوم

3- بررسی طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات- یک شوری اصلی
(چاپ 465)

دوشنبه

20/3/1392

9 تا 30/11

1- اخبار

2- بررسی سؤال جناب آقای نادر قاضی‌پور نماینده محترم ارومیه از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

3- بررسی سؤال جناب آقای حسین طلا نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4- بررسی سؤال سرکار خانم مهناز بهمنی نماینده محترم سراب و مهربان از وزیر محترم نیرو

5- بررسی سؤال جناب آقای سیدمحمد بیاتیان نماینده محترم بیجار و گروس از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

6- بررسی سؤال جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان و فامنین از وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

7- بررسی مشکلات انجمن مهندسی دریایی ایران با حضور اعضاء انجمن مذکور

سه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 18

1- اخبار

2- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از سال 1384 تاکنون

3- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران

4- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از شرکتهای سهامی ذوب آهن اصفهان

5- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم مجلس از صنعت فولاد کشور

6- بررسی سؤالات نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت:

الف- بررسی سؤال جناب آقای رضا صابری نماینده محترم آزادشهر و رامیان از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

ب- بررسی سؤال جناب آقای قاسم احمدی لاشکی نماینده محترم چالوس و نوشهر از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت(دو فقره)

پ- (دو فقره) بررسی سؤال جناب آقای سیدحسین نقوی حسینی نماینده محترم ورامین، قرچک و پیشوا از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

ت- بررسی سؤالات جناب آقای علی ایرانپور نماینده محترم مبارکه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت(چهار فقره)

ث- بررسی سؤالات جناب آقای حسین طلا نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

ج- بررسی سؤالات جناب آقای فرهاد بشیری نماینده محترم پاکدشت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

سه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 18

چ- بررسی سؤالات جناب آقای امیر خجسته نماینده محترم همدان از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

خ- بررسی سؤالات جناب آقای جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

د- بررسی سؤالات جناب آقای جلیل جعفری بنه‌خلخال نماینده محترم آبادان از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

ذ- بررسی سؤالات جناب آقای ابراهیم کارخانه نماینده محترم همدان و فامنین از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت

کارگروه معدن و صنایع معدنییکشنبه

19/3/1392

30/17 تا 19

بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390

دوشنبه

20/3/1392

15 تا 17

بررسی وضعیت قوانین در حوزه معدن و صنایع معدنی


10- کمیسیون عمرانیکشنبه

19/3/1392

14 تا 15/14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

15/14 تا 30/15

2- برگزاری انتخابات هیأت‌رئیسه دومین اجلاسیه کیمسیون عمران

30/15 تا 17

3- بررسی طرح اصلاح ماده(101) قانون شهرداری(اصلی)

سه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 15/14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

15/14 تا 30/15

2- ادامه بررسی طرح کاهش آلودگی هوا(فرعی)

30/15 تا 17

3- دعوت از وزیر محترم نیرو جناب آقای نامجو برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم:

- جناب آقای نبی‌اله احمدی نماینده محترم داراب

- جناب آقای پشنگ نماینده محترم خاش

- جناب آقای کارخانه نماینده محترم همدان

- جناب آقای قاسم عزیزی نماینده محترم شازند

- جناب آقای عطاء‌اله حکیمی نماینده محترم رودبار

کارگروه

دوشنبه

20/3/1392

10 تا 12

بررسی ارجاعات واصله کمیسیون به کارگروه‌ها

11- کمیسیون فرهنگییکشنبه

19/3/1392

14

1- اخبار فرهنگی

30/14

2- انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون

3- بحث و بررسی پیرامون عملکرد سال اول کمیسیون

سه‌شنبه

21/3/1392

14

1- اخبار فرهنگی

30/14

2- اولویت‌های کمیسیون در سال دوم


12- کمیسیون قضائی و حقوقییکشنبه

19/3/1392

14

بررسی لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها(اعاده شده)

15

انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون

دوشنبه

20/3/1392

14

بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی


13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعییکشنبه

19/3/1392

14 تا 15

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه کمیسیون(سال دوم) و مروری بر عملکرد سال اول کمیسیون

15 تا 30/15

بررسی تقاضای جناب آقای بائوج لاهوتی نماینده محترم لنگرود مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور

30/15 تا 16

بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان جنگلها و مراتع کشور

دوشنبه

20/3/1392

-

متعاقباً اعلام می‌گردد.

سه‌شنبه

21/3/1392

14 تا 15/14

دعوت از وزیر محترم نیرو جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان محترم

الف: جناب آقای مهدی عیسی‌زاده نماینده محترم میاندوآب،‌شاهین‌دژ و تکاب

15/14 تا 30/14

ب: جناب آقای علیرضا سلیمی نماینده محترم محلات و دلیجان(به نمایندگی از شش نفر از نمایندگان محترم)

30/14 تا 45/14

پ: جناب آقای حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده محترم شاهین‌دژ، میمه و برخوار

45/14 تا 15

ت: جناب آقای عطاء‌اله حکیمی نماینده محترم رودبار

15 تا 15/15

ث: جناب آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده محترم اردستان

15/15 تا 30/15

ج: جناب آقای حجت‌اله خدایی سوری نماینده محترم سلسله و دلفان

30/15 تا 45/15

چ: جناب آقای جعفر قادری نماینده محترم شیراز

45/15 تا 16

ح: جناب آقای ناصر صالحی نسب نماینده محترم دشت‌آزادگان و هویزه(به نمایندگی از سیزده نفر از نمایندگان محترم)

16 تا 15/16

خ: جناب آقای علی ایرانپور نماینده محترم مبارکه (دو مورد)

15/16 تا 30/16

د: جناب آقای سیدناصر موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان

30/16 تا 17

نشست هیأت رئیسه کمیسیون

نظرات کاربران

Parameter:42057!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین