صفحه اصلی » اخبار » اخبار مجلس
1391/11/11
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از ‌روز شنبه 30/9/1392 تا روز چهارشنبه 4/10/1392 اعلام شد.

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌ها از ‌روز شنبه 14/11/1391 تا روز چهارشنبه 18/11/1391 اعلام شد.

 

 


روز

تاریخ

ساعت

موضوع

الف- کمیسیون‌های خاص

1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 15

1-جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

15 تا 30/16

2-جلسه عمومی کمیسیون با حضور همه اعضاء جهت ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی(چاپ 311)

3-سایر موارد مطروحه

سه‌شنبه

17/11/1391

14 تا 16

جلسه اعضای ثابت جهت رسیدگی به شکایات و پرونده‌های مطروحه در کمیسیون

کارگروه فرهنگی و اجتماعی

یکشنبه

15/11/1391

16 تا 17

 جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی

یکشنبه

15/11/1391

16 تا 17

جلسه کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه ارتقای سلامت اداری

یکشنبه

15/11/1391

16 تا 17

جلسه کارگروه ارتقای سلامت اداری برای بررسی پرونده‌های مطروحه

کارگروه قضائی

دو‌شنبه

16/11/1391

14 تا 16

جلسه کارگروه قضائی برای رسیدگی به شکایات واصله

کارگروه سیاسی و نظامی

سه‌شنبه

17/11/1391

13 تا 14

جلسه کارگروه سیاسی و نظامی برای رسیدگی به شکایات واصله

2- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

یکشنبه

15/11/1391

30/15

1- بررسی دستورالعمل اجرائی ماده(12) قانون نظارت بر رفتار نمایندگان

2- بررسی  آیین‌نامه داخلی کمیسیون

سه‌شنبه

17/11/1391

3- سایر موضوعات ارجاعی

3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت براجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

شنبه

14/11/1391

14

رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی- جمع‌بندی جلسات کارگروه‌ها

یکشنبه

15/11/1391

16

بررسی طرح حمایت از تولید ملی- بررسی پیشنهادها (چاپ 376)

دو‌شنبه

16/11/1391

8

 ادامه رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی

30/13

بررسی نهائی طرح حمایت از تولید ملی- جمع‌بندی

سه‌شنبه

17/11/1391

-

متعاقباًً اعلام می‌شود

کارگروه‌ مالیاتی

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

کارگروه بیمه

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

کارگروه ‌بانکی و بورس

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

کارگروه‌گمرکی و  تعرفه‌ها

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

کارگروه‌صنایع پیشرفته و فناوری‌های نو

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

کارگروه‌ کشاورزی

شنبه

14/11/1391

9

بررسی طرح حمایت از تولید ملی

ب- کمیسیون‌های تخصصی

1- کمیسیون آموزش و تحقیقات

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 30/14

1- تبادل اخبار

30/14 تا 15

2- گزارش کارگروه آموزشهای مهارتی در مورد عملکرد آن کارگروه

15 تا 30/15

3- گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی در مورد أخذ مالیات مضاعف از پروژه‌های تحقیقاتی

30/15 تا 30/16

4- بررسی علل رد شدن اساسنامه صندوق شکوفایی و نوآوری با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس هیأت تطبیق مصوبات

سه‌شنبه

17/11/1391


1 تا 14

1- جلسه هیأت رئیسه کمیسیون باحضور رؤسای کمیته‌ها(کارگروه‌ها)

14 تا 30/14

2- تبادل اخبار

30/14 تا 15

3- گزارش کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص عملکرد آن کمیته

15/15 تا 16

4- دعوت از وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای صرامی‌فروشانی نماینده محترم خمینی‌شهر(2 فقره)

ب- جناب آقای سید محمدباقر عبادی نماینده محترم بیرجند

پ- جناب آقای آقامحمدی نماینده محترم خرم‌آباد

ت- جناب آقای محمد حسن‌نژاد نماینده محترم مرند و جلفا

ث- جناب آقای علی ایرانپور نماینده محترم مبارکه

ج- جناب آقای رحمت‌الله نوروزی نماینده محترم علی‌آباد کتول به نمایندگی از 12 نماینده

5- دعوت از وزیر محترم آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده محترم رشت

ب- جناب آقای جدگال نماینده محترم چابهار

پ- جناب آقای رجب رحمانی نماینده محترم تاکستان

ت- جناب آقای شوهانی نماینده محترم ایلام(دوفقره)

کارگروه‌ آموزش و پرورش

دو‌شنبه

16/11/1391

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه‌ تحقیقات و فناوری

دو‌شنبه

16/11/1391

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه‌علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاهها

دو‌شنبه

16/11/1391

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه‌ آموزشهای مهارتی

دو‌شنبه

16/11/1391

8 تا 12

جلسه کارگروه

کارگروه‌ آموزش عالی

دو‌شنبه

16/11/1391

8 تا 12

جلسه کارگروه

2- کمیسیون اجتماعی

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 45/14

1- بررسی طرح استفساریه جزء(1) بند(ب) تبصره(2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی(چاپ394)

45/14 تا 30/15

2- بررسی طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران

30/15 تا 16

3- دعوت از دبیران بازنشسته آموزش و پرورش به منظور بررسی علت عدم اجرای ماده(64) قانون مدیریت خدمات کشوری

سه‌شنبه

17/11/1391

14 تا 15

1- دعوت از سرپرست محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارائه برنامه‌های آتی

15 تا 16

2- دعوت از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤال آقای ایران‌پور

15 تا 16

3- دعوت از وزیر محترم نفت به منظور پاسخگویی به سؤال جناب آقای سعیدی نماینده محترم تبریز

15 تا 16

4- دعوت از وزیر محترم جهادکشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤال جناب آقای سیدهادی حسینی

30/15 تا 16

5- بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان محترم در مورد بررسی علت عدم اجرای ماده(10) قانون نوسازی صنایع

چهارشنبه

18/11/1391

7 تا 8

6- نشست هفتگی هیأت رئیسه

کارگروه اداری و استخدامی

یکشنبه

15/11/1391

16 تا 17

بررسی طرح یک‌فوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه‌دولتی

دوشنبه

16/11/1391

9 تا 11

ادامه بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری

سه‌شنبه

17/11/1391

16 تا 17

بررسی طرح اصلاح ماده(117) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری‌ها

کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده

دوشنبه

16/11/1391

8 تا 12

ادامه بررسی اصلاح سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده

کارگروه پیشگیری از آسیب‌ها و مبارزه با مواد مخدر

دوشنبه

16/11/1391

14 تا 16

بررسی تفریغ بودجه دستگاههای ذی‌ربط و همچنین پیش‌بینی بودجه 1392(در محل سازمان بهزیستی)

کارگروه اشتغال

سه‌شنبه

17/11/1391

16 تا 17

بررسی طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران(فرعی)

کارگروه کار و روابط کار

یکشنبه

15/11/1391

13 تا 14

بررسی لایحه اصلاح قانون کار(چاپ 343)

3- کمیسیون اقتصادی

یکشنبه

15/11/1391

14

1- ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز(اعاده شده از شورای محترم نگهبان) (چاپ22)

سه‌شنبه

17/11/1391

30/13

1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

14

2- دعوت از وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، جهادکشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت پاسخگویی به سؤالات تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص علت عدم شرکت در جلسات شورای گفتگو

کارگروه پولی و مالی

دوشنبه

16/11/1391

10

جلسه کارگروه در خصوص ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن(اصلی- چاپ268)

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

شنبه

14/11/1391

30/10

بررسی روابط دوجانبه با کشور لیبی

یکشنبه

15/11/1391

30/6

1- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

14

2- بررسی آخرین اخبار و تحولات بین‌المللی با حضور مسؤولین محترم وزارت امور خارجه

15

3- بررسی آیین‌نامه داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

سه‌شنبه

17/11/1391

14

1- مروری بر آخرین اخبار و تحولات

2- بررسی و جمع‌بندی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

15

3- دعوت از وزیر محترم کشور جهت پاسخگویی به سؤالات:

الف- سؤال مشترک آقایان حمیدرضا پشنگ، محمدسعید اربابی، هدایت‌الله میرمرادزهی، ناصر کاشانی، یعقوب جدگال نمایندگان محترم خاش، نصرت‌آباد، میرجاوه و کورین، ایرانشهر و سرباز، سراوان، زاهدان، چابهار، نیک‌شهر و کنارک

ب- جناب آقای شهباز حسن‌پور نماینده محترم سیرجان و بردسیر

پ- جناب آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد و کلات

4- بررسی و جمع‌بندی طرحها و لوایح ارجاعی به کمیسیون

کارگروه امنیت

یکشنبه

15/11/1391

16

1- بررسی لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان(STCW)(فرعی- چاپ363)

45/16

2- بررسی لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار(فرعی- چاپ201)

کارگروه روابط خارجی

یکشنبه

15/11/1391

16

بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی «ICMM» (فرعی- چاپ362)

کارگروه دفاعی

سه‌شنبه

17/11/1391

16

بررسی مسائل و موضوعات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور مسؤولین محترم ذی‌ربط

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 15/14

1- بررسی آخرین اخبار

15/14 تا 30/16

 2- بررسی طرح یک‌شوری حمایت از صنایع پیشرو در فناوری با حضور مسؤولین محترم وزارتخانه‌های نفت،‌ نیرو و صنعت، معدن و تجارت

دوشنبه

16/11/1391

7

بازدید اعضای کمیسیون از یکی از مراکز وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران

سه‌شنبه

17/11/1391

14 تا 30/16

بررسی مطالعات به‌عمل آمده وزارت نیرو در خصوص سدهای کشور، انتقال آب از سرشاخه‌ها به مناطق مختلف، پیشرفت فیزیکی و سدهای مرزی

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 15

1- استماع گزارش و بررسی عملکرد(منابع و مصارف) صندوق توسعه ملی

15 تا 16

2- استماع گزارش و بررسی آخرین عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت احکام و منابع مندرج در قانون بودجه سال 1391 و پیش‌بینی نحوه انجام آن در بودجه سال 1392

دوشنبه

16/11/1391

10 تا 12

رسیدگی به سؤال آقایان:

10 تا 11

الف- عوض حیدرپور شهرضایی نماینده محترم شهرضا از وزیر امور اقتصادی و دارایی

11 تا 12

ب- محمدحسن آصفری نماینده محترم اراک، کمیجان و خنداب از وزیر امور اقتصادی و دارایی

سه‌شنبه

17/11/1391

14 تا 15

1- استماع گزارش عملکرد و بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان ثبت احوال کشور

15 تا 16

2- استماع گزارش عملکرد و بررسی اعتبارات هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

کارگروه اقتصادی

یکشنبه

15/11/1391

30/6

1- بررسی طرح ساماندهی تخصیصی ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی(فرعی- چاپ309)

2- بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور(فرعی- چاپ251)

کارگروه اجتماعی

سه‌شنبه

17/11/1391

30/6

1- رسیدگی به لایحه اصلاح قانون کار(فرعی- چاپ343)

2- رسیدگی به طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های تابعه آن

کارگروه عمومی و دفاعی

سه‌‌شنبه

17/11/1391

16

1- رسیدگی به طرح جامع کاداستر(فرعی- چاپ29)

2- بررسی طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران(فرعی- چاپ332)

7- کمیسیون بهداشت و درمان

یکشنبه

15/11/1391

14 تا 16

ادامه بررسی نقشه راه کمیسیون

سه‌‌شنبه

17/11/1391

14

1- استماع گزارش معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص پیشرفتهای علمی در حوزه داروهای نوترکیب تجهیزات پزشکی ...

15

2- بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی(ICMM) (اصلی- چاپ 362)

30/15

3- بررسی طرح استفساریه جزء(1) بند(ب) تبصره(2) ماده(76) قانون تأمین اجتماعی (فرعی- چاپ394)

کارگروه منتخب

دوشنبه

16/11/1391

30/9

ادامه بررسی لایحه جمعیت و تنظیم خانواده

8- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

یکشنبه

15/11/1391

14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

30/14 تا 17

2- ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی(چاپ31)

سه‌‌شنبه

17/11/1391

14

1- بررسی اخبار و گزارشات واصله

20/14

2- ارائه گزارش هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور

15 تا 17

3- ادامه بررسی تحقیق و تفحص از عملکرد استاندارای خراسان رضوی

9- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

17/11/1391

14 تا 30/17

1- اخبار

2- بررسی طرح حمایت از تولید ملی(فرعی- یک‌شوری- چاپ376)

دوشنبه

16/11/1391

30/8 تا 12

بررسی طرح حمایت از تولید ملی(فرعی- یک‌شوری- چاپ376)

سه‌‌شنبه

17/11/1391

14 تا 30/17

1- اخبار

2- بررسی طرح حمایت از تولید ملی(فرعی- یک‌شوری- چاپ376)

چهارشنبه

18/11/1391

7 تا 8

جلسه هیأت رئیسه کمیسیون

10- کمیسیون عمران

یکشنبه

15/11/1391


14 تا 15/14

1- بررسی اخبار و اطلاعات واصله

15/14تا 15

2- ادامه بررسی طرح معافیت مسکن مهر از مالیات ماده(104) قانون مالیات‌های مستقیم(فرعی- چاپ 341)

15 تا 45/15

3- بررسی لایحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل)1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها 1973(مارپل 78/1973)- مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن (اصلی- چاپ 361)

45/15 تا 17

4- بررسی لایحه تصویب قطعنامه‌های کنفرانس مورخ 2010(1389) اعضای کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه‌ها و نگهبانی دریانوردان(STCW)(اصلی - چاپ 363)

سه‌شنبه

17/11/1391

14 تا 17

- نشست مشترک اعضای کمیسیون عمران با حضرت آیت‌اله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه و معاونین ایشان(در محل قوه قضائیه)

کارگروه

دوشنبه

16/11/1391

10 تا 12

- بررسی ارجاعات به کارگروه

  11- کمیسیون فرهنگی

یکشنبه

15/11/1391

30/13

1- اخبار فرهنگی

45/13

2- ادامه بررسی طرح اداره صدا و سیما(اصلی- چاپ 38)

سه‌شنبه

17/11/1391

30/13

1- اخبار فرهنگی

45/13

2- بررسی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد(گزارش کارگروه هنر، رسانه و گردشگری)(چاپ 48)

3- بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و واگذاری بخشی از تصدیهای دولت و  شهرداری(گزارش کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی)(چاپ250)

4- بررسی طرح اصلاح ماده(54) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (گزارش کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی) (چاپ219)

5- بررسی لایحه تشکیل صندوق‌های حمایت اجتماعی جوانان و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استانی(مهرامام رضا(ع))(گزارش کارگروه خانواده، ورزش و جوانان)(چاپ70)

6- بررسی طرح ممنوعیت به‌کارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت‌بار(گزارش کارگروه خانواده، ‌ورزش و جوانان)(چاپ249)

45/14

7- ادامه بررسی طرح اداره صدا و سیما(اصلی- چاپ38)

16

8- نشست هیأت رئیسه کمیسیون

کارگروه هنر، رسانه و گردشگری

یکشنبه

15/11/1391

15/16

بررسی پیشنهادات الحاقی به طرح اداره صدا و سیما

جلسه مشترک کارگروه‌های ارشاد و تبلیغات اسلامی و خانواده، ورزش و جوانان

یکشنبه

15/11/1391

15/16

در خصوص امور ارجاعی کمیسیون به کارگروه‌های مذکور

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

15/11/1391

30/12

بازدید از مراکز پزشکی قانونی استان تهران

سه‌شنبه

17/11/1391

14

1- دعوت از وزیر محترم دادگستری برای پاسخگویی به سؤالات:

الف- جناب آقای ابراهیمی نماینده محترم شوشتر

ب- جناب آقای عزیز اکبریان نماینده محترم کرج

2- بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

کارگروه‌ تخصصی حقوق خصوصی

دوشنبه

16/11/1391

14

بررسی طرح کاداستر

کارگروه‌ تخصصی حقوق جزا

دوشنبه

16/11/1391

-

بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین جزایی از قوانین

کارگروه‌ تخصصی حقوق عمومی و بین‌الملل

دوشنبه

16/11/1391

10

بررسی طرح پیشخوان قضائی

13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

یکشنبه

15/11/139114

1- مروری بر اخبار کشاورزی

15/14 تا 16

2- بحث پیرامون موافقت‌نامه‌ها و پروتکل‌های فی‌ما‌بین ایران و سایر کشورهای جهان در حوزه وزارت جهادکشاورزی با حضور وزرای محترم جهادکشاورزی و امورخارجه و سازمانهای تخصصی ریاست جمهوری

سه‌شنبه

17/11/1391

14

1- مروری بر اخبار کشاورزی

15/14 تا 16

2- بحث پیرامون پذیرش دانشجویان رشته‌های تحصیلی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی موضوع مواد(21) و(23) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی با حضور وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری و رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

نظرات کاربران

Parameter:39798!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین