صفحه اصلی » نظارت » اصل نودم
1398/03/13
0.0 (0)

ورود کمیسیون اصل نود به خصوصی سازی ها

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع خصوصی سازی شرکت های دولتی و سازوکار نحوه این واگذاری ها خبر داد.

محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل نود به زودی به موضوع خصوصی سازی شرکتهای دولتی و نحوه و چگونگی این واگذاری ها ورود پیدا می کند.

به گزارش فارس وی افزود: کمیسیون اصل نود به صورت جزء به جزء و مورد به مورد پرونده واگذاری هر یک از شرکتهای دولتی واگذارشده به بخش خصوصی را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه تخلفی در واگذاریها صورت گرفته باشد، آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد.

به گزارش فارس جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نحوه خصوصی سازی ها منتقدند و اعتقاد دارند که تعداد زیادی از واگذاری ها بدون طی کردن مراحل قانونی صورت گرفته است.

منبع:

نظرات کاربران

Parameter:413868!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون