غلامرضا اسداللهی

مشخصات

نام: غلامرضا نام خانوادگی: اسداللهی تاریخ تولد: 1346
محل تولد: تربت جام حوزه انتخابیه: تربت جام، تایباد و باخرز
آراء ماخوذه: 111866 کل آراء: 210986 درصد آرا : 53/02
نام: غلامرضا
نام خانوادگی: اسداللهی
تاریخ تولد: 1346
محل تولد: تربت جام
حوزه انتخابیه: تربت جام، تایباد و باخرز
آراء ماخوذه: 111866
کل آراء: 210986
درصد آرا : 53/02
غلامرضا اسداللهی

مسیر های ارتباطی

آدرس /کدپستی تلفن نمابر وبگاه/صندوق پستی پیامک
Parameter:228099!model&6742 -LayoutId:6742 LayoutName+پوسته جدید - الگوی نمایش اطلاعات نماینده

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون