صفحه اصلی » پروفایل کمیسیون » لوایح و طرح های کمیسیون
1398/09/05
0.0 (0)

طرح جلوگیری از تجمل‌ گرایی

طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌ گرایی در دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌ گرایی در دستورکار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

متن این طرح به شرح زیر است:

باسمه‌ تعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای 77 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد.

مقدمه (دلایل توجیهی):

بند(16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و زائد تأکید دارد. این در حالی است که متأسفانه شاهد صرف هزینه‌های زیادی از سرمایه بیت‌المال در موارد غیرضرور هستیم. تجمل‌گرایی و انجام تشریفات غیرضرور هنوز در جامعه ما مرسوم است و ظاهراً بعضی از مسؤولین هنوز اهمیت اقتصاد مقاومتی را در عمل متوجه نشده‌اند.

این طرح در جهت آن است که در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مانعی بر هزینه‌کردهای بیهوده نماید و در بیت‌المال صرفه‌جویی صحیح صورت پذیرد. لذا طرح ذیل تقدیم می‌گردد:

فرمند- فرهنگی- کولیوند- دلخوش- مقصودی- پزشکیان- امیرآبادی- قره‌خانی- میرزایی‌نیکو- خدری- امیری- ربیعی- تاج‌الدین- الماسی- آقاپور- فاطمه ذوالقدر- محمداسماعیل سعیدی- سبحانی‌فر- نوبخت- شاعری- صفاری- سعیدی‌مبارکه- فریدون احمدی- خدابخشی- پوربافرانی- فیضی- شیخ- محمدی (تهران)- مسعودی- پورمختار- طاهرخانی- ساداتی‌نژاد- قاضی‌پور- فتحی- علیزاده- یوسف‌نژاد- امینی‌فرد- کیخا- کرم‌پور- خضری- بابایی‌صالح- حسینعلی شهریاری- رضا کریمی- پورحسین- کواکبیان- تربتی‌ نژاد- عباس گودرزی- حسن‌نژاد- شکری- صباغیان- ابطحی- بنایی- قوامی- حیدری- موسوی‌بیوکی- هاشمی‌پور- اله ‌قلی‌ زاده- نجفی ‌خوشرودی- دهقانی ‌فیروزآبادی- افتخاری- کشت‌ زر- مسعود رضائی- کمالی‌ پور- بدری- بختیار- محمد عزیزی- دهمرده- ناصری‌ نژاد- حمزه- اکبری (بجنورد)- خادم- لطفی- هزارجریبی- بائوج‌ لاهوتی- علی قربانی- کریمی ‌قدوسی- محمدرضا نجفی و یک امضای ناخوانا

عنوان طرح: اصلاح قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌ های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌ گرایی

ماده1- در ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 27 آذر 1370 به‌ جای عبارت «حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون»، عبارت «هر سال در هنگام تدوین لایحه بودجه سال بعد کل کشور» جایگزین می‌ شود.

همچنین به‌جای عبارت «هر دو هفته» عبارت «هر ماه» جایگزین می‌شود.

ماده2- تبصره (5) به‌شرح ذیل به انتهای ماده(1) مذکور الحاق می‌شود:

تبصره 5- سرجمع بودجه مورد نیاز کلیه سفرهای داخلی و خارجی مدیران سیاسی مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌صورت شفاف در لایحه بودجه کل‌کشور منظور می‌گردد.

ماده3- تبصره(6) به‌شرح ذیل به ماده(1) قانون مذکور الحاق می‌شود:

تبصره6- تأسیس یا احداث هر بنایی صرفاً برای انجام مراسم استقبال یا بدرقه از مسؤولین که بار مالی برای دولت داشته باشد، تخلف محسوب می‌شود و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مستوجب مجازات می‌باشد.

ماده4- یک ماده به‌شرح زیر به قانون مذکور اضافه می‌شود:

ماده30- قانون برنامه اول توسعه مذکور در ماده(1) این قانون دائمی و اعضای شورای‌عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف به‌شرح زیر اضافه می‌شود:

- رئیس دیوان محاسبات کشور

- رئیس سازمان بازرسی کل ‌کشور

- نماینده مقام معظم رهبری(در صورت صلاحدید ایشان)

نظرات کاربران

Parameter:439106!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون