صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
1396/09/22
1.0 (1)

دستور کار جلسه علنی 22 آذر ماه 96

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 22 آذر ماه 96 اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد استنکاف دولت از اجرای قانون تسهیل جوانان.

گزارش‌کمیسیون‌کشاورزی، آب‌ و منابع‌ طبیعی‌در مورد  لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح استفساریه ماده(59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است.

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی.

گزارش اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف طرح کارگزاران بیمه کشاورزی./

نظرات کاربران

Parameter:308790!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون