صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
1396/07/02
0.0 (0)

دستور کار جلسه علنی 2 مهرماه 96

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 2 مهرماه 96 اعلام شد.

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان.

- گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد.

انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر در شورای فقهی

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری.

- تقاضای استرداد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در  صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق./

نظرات کاربران

Parameter:270447!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون

مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ادوار مجلس و لیست قوانین