مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » هفتگی مجلس
0.0 (0)
[1396/10/23]

دستور کار جلسات هفتگی مجلس  

دستور کار جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، 24،26 و 27 دی ماه 96 اعلام شد.

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 1.  

324

ادامه‌رسیدگی‌به‌گزارش‌کمیسیون‌تدوین‌آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌درمورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور   قرار گرفت)

694

اصلاحیه1

دارد

643-693

سه پیوست‌دارد

 1.  

84

ادامه رسیدگی به گزارش‌کمیسیون‌کشاورزی،آب ‌و منابع‌طبیعی ‌در مورد:

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی ( اعاده شده از شورای محترم نگهبان1) ( ارجاع از جلسه علنی)

730

اصلاحیه1

دارد

95-546

پیوست1 دارد

اصلاحیه1

547

 1.  

341

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

782

739

742

743

 1.  

186

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین‌دادرسی کیفری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

765

241-387

اصلاحیه 1 دارد

397

 1.  

241

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان (اعاده ‌شده ‌از شورای ‌محترم ‌نگهبان2)

779

436

566

707

 1.  

142

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان2)

785

157-342

سه‌پیوست دارد

جایگزین1

308 اصلاحیه1

دارد- 665 

 1.  

322

گزارش کمیسیون عمران در مورد:

لایحه اصلاح بند (2) ماده ‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر (یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 4/7/1396 به تصویب ‌رسید و در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

709

641

726

 1.  

315

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

طرح استفساریه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب 14/7/1380(یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/6/1396 به تصویب ‌رسیده است)

780

اصلاحیه1

دارد

626

 1.  

271

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد:

طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای‌نظام مالی کشور(مصوب 1/2/139با اصلاحات بعدی آن) (یک‌فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 9/3/1396 به تصویب ‌رسیده است)

789

520

788

 1.  

79

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

لایحه‌الحاق‌دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌به‌کنوانسیونسازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

615

90

 1.  

56

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی (در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

689

65-688

پیوست1دارد

 1.  

231

گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( در اجرای ماده (104) آیین‌ نامه ‌داخلی ‌مجلس  با  اولویت در دستور  قرار گرفت)

649

410-552

پیوست1 دارد

553

جایگزین1

664

 1.  

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح ‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ داخلی و تقاضای ‌بیش‌از‌15نفر از طراحان ‌وهمچنین‌ ماده(104) آیین‌نامه ‌‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستورقرار گرفت)

710

53

 1.  

319

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

712

630

 1.  

89

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:

لایحه‌ تشکیل‌سازمان‌صنایع‌دریایی‌نیروهای مسلح ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

716

100-559

پیوست1و2 دارد-560

 1.  

91

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت از خاک ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

652

اصلاحیه1دارد

102-651

پیوست1

دارد

 1.  

161

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی (مورخ 2 دسامبر 1961 برابر با 11 آذر 1340) با اصلاحات بعدی و عضویت در اتحادیه آن

( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)  

697

180

 1.  

302

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه‌موافقتنامه‌بین‌دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

635

591

 

سؤالات 

 1. سؤال آقای نصراله پژمانفر نماینده محترم مشهد و کلات از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شماره چاپ 113)

سؤالات آقایان نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان محترم ارومیه و تهران، شمیرانات،ری، اسلامشهر و پردیس(دو مورد سؤال) از وزیر محترم دادگستری (شماره چاپ 114)

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

 1. بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی(در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره چاپ 724)
 2. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور (در اجرای تبصره(1) ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 105) (دارای تقاضای اولویت می‌باشد)
 3. بررسی‌تقاضای‌عده‌ای ‌ازنمایندگان‌مجلس شورای‌اسلامی مبنی بر لغو رسیدگی اصل(85) قانون اساسی در مورد لایحه تجارت (در اجرای تبصره(2) ماده(171) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
 4. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (در اجرای ماده(236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 109)
 5. گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران تصدی جناب آقای دکتر فرهادی (در اجرای ماده(214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش110)
 6. گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل(44) قانون اساسی در مورد اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (در اجرای ماده(49) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) (شماره گزارش 111)
یادداشت ها
Parameter:312025!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار