صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها » هفتگی کمیسیون ها
1396/10/30
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شوری اسلامی از روز شنبه 96/10/30 لغایت چهارشنبه 96/11/04  علام شد.

 

روز

تاریخ

ساعت

موضوع

 

الف- کمیسیون‌های خاص

1- کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی

یکشنبه

1/11/1396

14:30 تا 16:00

نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش های تهیه شده

سه‌شنبه

3/11/1396

14:30 تا 16:00

نشست اعضاء ثابت کمیسیون برای بررسی شکایات واصله و گزارش‌های تهیه شده

 

کارگروه‌ها

یکشنبه

1/11/1396

16:00

نشست کارگروه فرهنگی و اجتماعی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه

سه‌شنبه

3/11/1396

16:30

1- نشست کارگروه سیاسی و نظامی کمیسیون کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه

2- نشست کارگروه اقتصادی، فنی و عمرانی  کمیسیون برای بررسی شکایات واصله به کارگروه

3- نشست کارگروه قضایی کمیسیون برای بررسی شکایات واصله درخصوص هزینه دادرسی و ملاحظات فقهی، حقوقی و تقنینی آن

 

2- کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی

یکشنبه

1/11/1396

16:00

1- بررسی مواد 23، 27 و33 تا 37 گزارش کمیسیون درمورد اصلاح آیین‌نامه داخلی- ارجاع شده از صحن علنی (چاپ 694)

2- بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون برنامه‌وبودجه (چاپ796)

3- تعیین تکلیف دو طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی (چاپ 277 و 263)

 

3- کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی

اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

دوشنبه

2/11/1396

07:00 تا 09:00

1- بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور باحضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل‌کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز پژوهشهای مجلس شوارای اسلامی (در اجرای تبصره یک ماده 49)

دوشنبه

2/11/1396

07:00 تا 09:00

2- بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه با حضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، اتاق های بازرگانی، اصناف، ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (چاپ 769)

محل تشکیل جلسه:کمیسیون برنامه بودجه (2)

3- بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها با مشارکت بخش غیردولتی باحضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان محیط‌زیست و اتاق اصناف، بازرگانی و ایران و مرکز پژوهشهای مجلس‌شورای‌اسلامی (چاپ 721)

محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)

کارگروه‌های مشترک اصل 44 و تولید داخل

یکشنبه

1/11/1396

13:00 تا 14:00

جلسه کارگروه مشترک اصل(44) قانون اساسی و تولید داخلی با کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن درخصوص بررسی تعرفه‌های جدید واردات خودرو باحضور مسؤولین و کارشناسان وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و مدیران عامل شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 

محل تشکیل جلسه:کمیسیون برنامه و بودجه (2)

کارگروه تولید داخل

دوشنبه

2/11/1396

09:30 تا 10:30

بررسی مسائل و مشکلات سندیکای تولیدکنندگان نیروگاههای گازی کوچک (C.H.P)، باحضور مسؤولین و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاقهای بازرگانی، اصناف، ایران، بخش خصوصی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)

 

کارگروه بهبود کسب وکار

دوشنبه

2/11/1396

14:00 تا 15:00

ادامه جمع‌بندی گزارشهای واصله باحضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط

محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)

کارگروه  اشتغال مولد

سه‌شنبه

3/11/1396

13:00 تا 14:00

نهایی کردن گزارش اشتغال باحضور مسؤولین و کارشناسان دستگاههای ذی‌ربط و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

محل تشکیل جلسه: کمیسیون برنامه و بودجه (2)

 

4- کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری‌های کشور

یکشنبه

1/11/1396

16:00

بررسی ادامه طرح در محل کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

 

ب- کمیسیون‌های تخصصی

1- کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری

شنبه

30/10/1396

08:00 تا 17:00

متعاقباً اعلام می‌گردد.

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 14:30

1- تبادل اخبار

14:30 تا 16:00

2- دعوت از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش در خصوص بررسی نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو (مصوب سال 1392)

دوشنبه

2/11/1396

08:00 تا 14:00

بررسی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با کمیسیون در خصوص بودجه سال 1396 با حضور دستگاه های مربوطه و کارشناسان مرکز پژوهشها،دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 14:30

1- تبادل اخبار

14:30 تا 15:15

2- بررسی مصوبات سفر به استان هرمزگان باحضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و رؤسای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاههای پیام نور و فنی و حرفه‌ای

15:15 تا 16:00

3- بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان فنی و حرفه‌ای باحضور نمایندگان متقاضی

16:00 تا 16:30

4- بررسی پیشنهادات نمایندگان درخصوص لایحه بودجه 1397 بر اساس ماده (148) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چهارشنبه

4/11/1396

14:00 تا 16:00

5- متعاقباً اعلام می‌گردد.

 

2- کمیسیون اجتماعی

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 15:00

1- طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار (چاپ 701)

15:00 تا 15:30

2- طرح الزام سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همکاری درخصوص اقتصاد مقاومتی (فرعی- چاپ 735)

15:30 تا 16:30

3- موضوع عدم رعایت مفاد آیین‌نامه داخلی در هنگام بررسی ماده (90) برنامه ششم توسعه در راستای مفاد ماده (49) آیین‌نامه داخلی

4- چگونگی اجرای قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله بافساد (در راستای اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی)

دوشنبه

2/11/1396

09:00 تا 10:00

1- کارگروه کار وروابط کار:

طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرائی و حذف شرکتهای پیمانکار (چاپ 162)

دوشنبه

2/11/1396

10:00 تا 11:00

2- کارگروه رفاه اجتماعی:

طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از شورای نگهبان) (چاپ 437)

11:00 تا 12:00

3- کارگروه کار و روابط کار:

طرح ساماندهی نیروهای قراردادی وزارت نفت (چاپ 580)

سه‌شنبه

3/11/1396

13:30 تا 14:00

1- نشست هفتگی هیأت‌رئیسه کمیسیون

14:00 تا 15:00

2- بررسی طرح کارآمدسازی و ارتقاء مدیریت صندوقهای بازنشستگی (چاپ 581)

15:00 تا 15:30

3- بررسی طرح استفساریه جزء(4) بند(ب) تبصره(2) ماده (76) (چاپ 776)

15:30 تا 16:00

4- بررسی عملکرد دولت در حوزه اجرای تکالیف الزامی احکام قوانین برنامه و بودجه و احکام دایمی برنامه‌های توسعه و نیز قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

 

3- کمیسیون اقتصادی

 

یکشنبه

1/11/1396

13:30

1- انتخاب اعضاء هیأت‌رئیسه تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه (به استناد ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

2- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت

14:00

3- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (اصلی- چاپ 460)

 

یکشنبه

1/11/1396

16:00

4- بررسی طرح استفساریه بند(2) ماده(2) قانون مالیاتهای مستقیم (اصلی- چاپ 708)

دوشنبه

2/11/1396

08:00

1- نشست با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص موضوع مشکلات نظام بانکی کشور با حضور دیگر مسؤولین ذی‌ربط

10:00 تا 12:00

2- بررسی لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (این جلسه برای بررسی مناطق آزاد بوشهر، مهران، بانه و مریوان تشکیل خواهد شد.)

14:00

3- دعوت از وزیر صنعت، معدن و تجارت جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

الف- قاضی‌پور نماینده ارومیه

ب- شهریاری نماینده دشتستان

پ- پورابراهیمی نماینده کرمان

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00

1- ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده (اصلی- چاپ 460)

16:00

2- رأی‌گیری درخصوص:

الف- طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات (اصلی- چاپ550)

ب- طرح اصلاح برخی موارد مربوط به قوانین تعزیرات حکومتی

(اصلی- چاپ 304)

پ- معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی

کارگروه تخصصی

چهارشنبه

4/11/1396

07:00

جلسه هیأت‌رئیسه کمیسیون درخصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح موجود در کمیسیون

 

4- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

برنامه هفتگی ارائه نشده است.

 

5- کمیسیون انرژی

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 15:30

1- ادامه بررسی لایحه یک شوری کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت اسـتان های ساحلی و کلانشـهرها با مشـارکت بخش غیر دولتی- با حضور مسؤولین وزارت نیرو و کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

15:30 تا 16:30

2- بررسی طرح یک فوریتی استفساریه جزء (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه پنجساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه‌های نفت و کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

16:30 تا 17:00

3- انتخاب و معرفی دو نفر از اعضای کمیسیون انرژی جهت عضویت در کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت عطف به نامه شماره 93631 مورخ 26/10/1396 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

دوشنبه

2/11/1396

08:00 تا 20:00

بازدید از مناطق نفتی

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 17:00

بررسی آخرین وضعیت آب و برق به جهت عدم بارندگی در کشور، تعطیلی نیروگاه ها و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای عبور از بحران در استان های کم بارش در سال آینده با حضور مسؤولین و کارشناسان وزارتخانه های نفت، نیرو و اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

کارگروه ویژه تدوین اساسنامه شرکت ملی گاز ایران

سه‌شنبه

3/11/1396

16:00 تا 17:30

ادامه بـررسی مطالب و اسـاسـنامه پیشنـهادی شـرکت ملی گـاز ایران با حضور مسؤولین و نمایندگان تام‌الاختیار وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان خصوصی سازی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

6- کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 15:30

1- ادامه رسیدگی به طرح قانون برنامه و بودجه

15:30 تا 16:00

2- رسیدگی به طرح اصلاح بند(هـ) تبصره(7) بودجه سال 1396 کل کشور (اصلی)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 15:00

1- ادامه رسیدگی به طرح اصلاح بند(هـ) تبصره(7) بودجه سال1396 کل کشور (اصلی)

15:00 تا 16:00

2- رسیدگی به طرح استفساریه جزء(2) بند(ب) ماده(6) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شماره (اصلی- چاپ773)

 

7- کمیسیون بهداشت و درمان

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 14:05

1- استماع اخبار

14:05 تا 14:45

2- استماع گزارش مرکز پیش‌گیری از سرطان آلا درخصوص عملکرد و برنامه‌های آتی

14:45 تا 15:00

3- انتخاب و معرفی دو نفر از اعضاء جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت

15:00 تا 15:20

4- بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی (فرعی- چاپ 746)

15:20 تا 16:00

5- بررسی طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه (مواد 1، 26، 35، 48، 64، 124) (فرعی- چاپ 769)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 14:05

1- استماع اخبار

14:05 تا 16:00

2- بررسی آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1397 کل کشور در حوزه سلامت

کارگروه

دوشنبه

2/11/1396

09:00 تا 11:00

بررسی طرح ساماندهی اهداء در مراکز درمان ناباروری
(اصلی- چاپ 582)

 

8- کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 15:00

1- بررسی طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستای کشور (اصلی-  چاپ 781)

15:00 تا 16:00

2- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت

3- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون برنامه و بودجه (فرعی- چاپ 769)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 16:00

بررسی راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی در حوزه مؤسسات مالی اعتباری و بانکها با حضور معاون اقتصادی وزیر اطلاعات 

کارگروه تقسیمات کشوری وآمایش سرزمینی

 

یکشنبه

1/11/1396

10:00 تا 12:00

ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با تاکید بر تجربیات برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی کشور

سه‌شنبه

3/11/1396

13:00 تا 14:00

ادامه بررسی آسیب شناسی قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

کارگروه شوراها، شهرداریها و دهیاریها  و حمل و نقل شهری

دوشنبه

2/11/1396

08:30 تا 12:00

بررسی طرح جامع مدیریت شهری باحضور نمایندگان وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی،  وزارت نیرو، شورای عالی استانها، مرکز پژوهشها و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان بهزیستی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (اصلی- چاپ 433)

 

9- کمیسیون صنایع و معادن

یکشنبه

1/11/1396

14:00

1- اخبار

14:15

2- انتخاب سه نفر از اعضای کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت

14:30

3- استماع گزارش عملکرد و برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00

1- اخبار

14:30

2- ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (31) قانون صادرات و واردات (فرعی- چاپ 550)

3- طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف کشور با عضویت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستای کشور (فرعی- چاپ 781)

کارگروه پتروشیمی

یکشنبه

1/11/1396

16:00 تا 17:00

استماع گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درخصوص موانع تولید تمام ظرفیت واحدهای تولیدی و گسترش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات

یکشنبه

1/11/1396

16:00 تا 17:00

بررسی عملکرد  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  درخصوص افزایش سرمایه پست بانک از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول

کارگروه صنعت

یکشنبه

1/11/1396

16:00 تا 17:00

بررسی مسائل و مشکلات شرکت پشم شیشه ایران

هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مس ایران

سه‌شنبه

3/11/1396

13:00 تا 14:00

بررسی پیش‌نویس گزارش نهایی

 

10- کمیسیون عمران

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 14:15

1- انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون عمران برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه  اصلاح ساختار دولت

14:15 تا 15:00

2- بررسی لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی (فرعی - چاپ 721) با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونین ذی‌ربط وزارتخانه‌های کشور، نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس

15:00 تا 16:00

3- بررسی مشکلات مربوط به موانع توسعه و رشد بازار ترانزیت هوایی با دعوت از وزارت راه و شهرسازی، امورخارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان پدافند هوایی، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

16:00 تا 19:00

4- بازدید اعضای کمیسیون عمران از شرکت تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه  و شهرسازی

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 16:00

بررسی وضعیت تأمین مالی و اعطای تسهیلات به بخش ساختمان و بافت‌های فرسوده و ناکارآمد با دعوت از وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌های مسکن و ملی، مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس صندوق توسعه ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کارگروه امور بندری و دریایی

دوشنبه

2/11/1396

9:00 تا 11:00

بررسی سانحه نفتکش سانچی با دعوت از وزارتخانه‌های امورخارجه، راه و شهرسازی، تعاون کار و رفاه اجتماعی

کارگروه حمل و نقل

دوشنبه

2/11/1396

11:00 تا 13:00

جمع بندی و بررسی نهایی سانحه ریلی سمنان

کارگروه ویژه

دوشنبه

2/11/1396

14:00 تا 15:30

بررسی پیش نویس طرح ساماندهی ‌طرح‌های عمرانی کشور (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) با حضور معاون و کارشناسان معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس

 

11- کمیسیون فرهنگی

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 14:30

1- بررسی رویدادهای فرهنگی

14:30 تا 16:00

2- ادامه بررسی لایحه اهداف، وظایف واختیارات وزارت ورزش و جوانان (اصلی- چاپ444)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 15:00

دعوت از وزیر ورزش و جوانان جهت پاسخگویی به سؤالات خانم و آقایان:

الف- سیده‌فاطمه حسینی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

ب- حبیب‌اله دهمرده نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون

ج- احمد مرادی نماینده بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بند خمیر

د- محمد حسن‌ن‍‍ژاد نماینده مرند و جلفا

ه‍- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه

15:00 تا 16:00

1- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از منابع و مصارف و نظام مدیریت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در 10 سال اخیر

2- بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مسابقات ورزشی، هزینه کرد در مسابقات بین‌المللی و برگزاری لیگ به‌منظور جلوگیری از اجحاف حق تیم‌های باشگاهی

کارگروه  ارشاد، تبلیغات اسلامی و گردشگری

دوشنبه

2/11/1396

08:00 تا 10:00

ادامه بررسی نهایی پیش‌نویس طرح عفاف و حجاب

کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه

دوشنبه

2/11/1396

10:00 تا 12:00

بررسی مواد ارجاعی از طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما

 

12- کمیسیون قضائی و حقوقی

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 17:00

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (چاپ 759)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 17:00

1- بررسی مانده دستور روز یکشنبه

2- بررسی طرح صدور چک (چاپ 61)

3- بررسی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (چاپ 81 )

4- بررسی طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم (چاپ 517)

کارگروه حقوق جزا

دوشنبه

2/11/1396

10:00 تا 12:00

بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین (چاپ 71)

کارگروه حقوق عمومی

دوشنبه

2/11/1396

14:00 تا 16:00

بررسی وضعیت شرکتهای صوری

کارگروه حقوق خصوصی

چهارشنبه

4/11/1396

14:00 تا 16:00

بررسی طرح اصلاح ماده(1) قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (چاپ 554)

 

13- کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

 

یکشنبه

1/11/1396

14:00 تا 16:00

ارائه گزارش رئیس سازمان دامپزشکی و معاونت‌های امور بازرگانی،‌ تولیدات دامی، برنامه‌ریزی و اقتصاد وزارت جهادکشاورزی و رئیس سازمان بحران کشور درخصوص پیش‌بینی و تأمین اعتبار و اقدامات انجام شده به‌منظور مقابله با بیماری‌های واگیردار دام و طیور با اولویت آنفلونزای پرندگان باحضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه- بیمه کشاورزی و فعالان و تولیدکنندگان انواع مرغ و تخم‌مرغ)

سه‌شنبه

3/11/1396

14:00 تا 14:30

1- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت رسیدگی به درخواست تقاضای جمعی از نمایندگان درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در اجرای ماده(214) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

14:30 تا 16:30

2- دعوت از وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سؤالات آقایان:

14:30

الف- نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه(دوفقره)       

14:45

ب- جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات

15:00

ج- محمد دهقانی‌نقندر نماینده چناران، طرقبه و شاندیز

15:15

د- اسداله عباسی نماینده رودسر و املش

15:30

ه‍- سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا                                                                      

15:45

و- سعید باستانی نماینده تربت حیدریه، زاوه‌مه ولات (سه فقره)

16:00

ز-  حسین نیازآذری نماینده بابل     

16:15

ح- محمود شکری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال

16:15 تا 16:30

ط- علی‌محمد شاعری نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه (چهار فقره)                                                                     

 

نظرات کاربران

Parameter:312734!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون