صفحه اصلی » قانون گذاری » دستور جلسات کمیسیون ها » هفتگی کمیسیون ها
1396/09/15
0.0 (0)

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس

دستور جلسات هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 18/9/1396 لغایت چهارشنبه 22/9/1396 اعلام شد.

 

 

ردیف

شماره ثبت

عنوان

شماره چاپ

شماره

چاپ سابقه

 

326

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح دوفوریتی اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی اصلاحی مصوب 12/11/1390

( ارجاع از جلسه علنی)

جایگزین2

اصلاحیه1

668

659-667

جایگزین1 و پیوست1 و جایگزین1 پیوست1 دارد

668

اصلاحیه1 و جایگزین1 اصلاحیه1 دارد

 

341

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

طرح دوفوریتی اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

743

739

742

 

325

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (1) و الحاق یک بند به تبصره (9) قانون بودجه سال1396 کل‌کشور (یک فوریت این طرح و تقاضای تغییر دستور به ترتیب در جلسات علنی مورخ 12/7/1396 و 8/9/1396 به تصویب رسیده است)

745

اصلاحیه1دارد

650

744

جایگزین1پیوست1

دارد

 

84

گزارش‌کمیسیون‌کشاورزی،آب‌ومنابع‌طبیعی‌در مورد:

لایحه حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

730

95-546

پیوست1 دارد

اصلاحیه1

547

 

159

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:

طرح الحاق دوتبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) (اعاده شده از شورای محترم نگهبان2)

741

178-267

اصلاحیه1 402

275- 755

 

21

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

طرح استفساریه ماده(59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان1)

753

28

 

9

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:

طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان2)

754

16

 

324

گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌شورای اسلامی ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور  قرار گرفت)

694

643-693

دو پیوست‌دارد

 

56

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد :

طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

689

65-688

پیوست1دارد

 

231

گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد:

طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور   قرار گرفت)

649

410-552

پیوست1 دارد

553

جایگزین1

664

 

44

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

رد ‌طرح ‌دهیاری‌ها (دراجرای‌ماده(149) آیین‌نامه‌ و تقاضای ‌بیش‌از‌15نفر از طراحان ‌وهمچنین‌دراجرای ماده(104) آیین‌نامه ‌‌داخلی ‌مجلس با اولویت در دستورقرار گرفت)

710

53

 

319

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین‌المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394) ( در اجرای ماده (104) آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)

712

630

 

302

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی

635

591

 

91

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:

لایحه حفاظت از خاک  

652

اصلاحیه1دارد

102-651

پیوست1دارد

 

90

گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:

لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور

663

101-662

پیوست1دارد

 

62

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد:

لایحه به هزینه قطعی نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک

672

73

 

253

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

673

461

پیوست1دارد

 

306

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد:

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه ‌شناسی آسیا اقیانوسیه

674

595

پیوست1دارد

 

283

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک‌نشین اعظم لوکزامبورگ

678

557

 

304

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره‌کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام

679

593

پیوست1دارد

 

312

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق

680

621

پیوست1دارد

 

313

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌ جمهوری ‌فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی

681

622

 

266

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:

لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب 1366 ـ  با اصلاحات بعدی آن

685

513-684

پیوست1

دارد

 

نظرات کاربران

Parameter:308159!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون