مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
0/0 (0)
[1396/10/05]

دستور کار جلسه علنی 5 دی ماه 96  

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درروز 5 دی ماه 96 اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد: لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت.

ادامه‌رسیدگی‌به‌گزارش‌کمیسیون‌تدوین‌آیین‌نامه‌داخلی‌مجلس‌درمورد:‌ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس‌ شورای اسلامی.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان درمورد تشکیل  کمیسیون ویژه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی.

گزارش کمسیون حمایت از تولید ملی و نظارت براصل 44 قانون اساسی درمورد بخش تولید با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد:طرح الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین‌دادرسی کیفری .

گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه اصلاح بند (2) ماده ‌واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد : طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی.

گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد: طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.

همچنین سوال حسن کامران نماینده اصفهان در مجلس از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار امروز صحن علنی قرار دارد./

یادداشت ها
Parameter:310632!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار