مجلس شورای اسلامی
| |
مجلس شورای اسلامی
صفحه اصلی » قانون گذاری » دستورجلسات صحن » روزانه مجلس
0/0 (0)
[1396/07/30]

دستور کار جلسه علنی 30 مهرماه 96  

دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در روز 30 مهرماه 96 اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح‌الحاق یک تبصره به ماده (353) قانون آیین دادرسی کیفری‌درخصوص‌ اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح الحاق دوتبصره به ماده(617) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الحاق یک تبصره به ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی تخلفات منطقه آزاد ماکو

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح یک فوریتی الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386بر اساس دوسال آخر بیمه‌پردازی سنوات ارفاقی آنان./

یادداشت ها
Parameter:304588!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار