صفحه اصلی » نظارت » بانک شوراها و مجامع
1397/10/09
0.0 (0)

استخراج ردیف های بودجه سال 1397 دستگاههای اجرایی

ردیف های بودجه اعتبارات مصوب وزارتخانه ها در قانون بودجه سال 1397 کل کشوراستخراج شد.

در راستای دستور نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبنی پیگیری وضعیت اجرای بودجه سالانه از حیث تخصیص اعتبار و تکالیف دستگاههای اجرائی در این خصوص از طریق کمیسیون های تخصصی مجلس، ردیف های بودجه سال 97 کلیه دستگاههای اجرائی بر اساس ارقام مندج در قانون جهت تخصیص اعتبار سالانه  از سوی کارشناسان این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفت و با تهیه جداول مورد نظر که در برگیرنده : ردیف بودجه سالانه، عنوان برنامه، اعتبار مصوب، اعتبار ابلاغی، اعتبار تخصیص یافته، درصد تخصیص به ابلاغی، وجوه دریافتی، درصد دریافتی به تخصیص و انحراف بود برای ارسال به کمیسیون های تخصصی مجلس از طریق هئیت رئیسه آماده گردید تا طبق رویه سال گذشته، کمیسیون های تخصصی از طریق ارجاع جداول و شاخص ها به دستگاههای اجرائی مرتبط، نتیجه عملکرد دستگاه مربوطه را جلسه علنی مجلس ارائه نمایند.

نظرات کاربران

Parameter:385495!model&10 -LayoutId:10 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون