1395/12/25
0.0 (1)

آخرین نشست مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در سال 1395

آخرین نشست مطبوعاتی رئیس مجلس شورای اسلامی در سال 1395

نظرات کاربران

Parameter:228447!model&10326 -LayoutId:10326 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی مطالب صوت و فیلم

مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی ایران ,مجلس,شورای,اسلامی,ایران,نمایندگان,پارلمان,قوانین،مقررات,قانونگذاری,نظارت,طرح,لایحه,قانون