صفحه اصلی » پروفایل نمایندگان » نطق و مصاحبه

468774 1399/09/24 08:56:17
0.0 (0)

نطق غلامرضا منتظری تاریخ 1399-05-29

montazeri-gholamreza-11-021_1-041341-1399-05-29-SA.mp4
نطق و مصاحبه غلامرضا منتظری

نظرات کاربران

Parameter:468774!model&6739 -LayoutId:6739 LayoutNameپوسته جدید - الگوی متنی کل و اخبار

شفافیت

بیشتر